Komunikaty

Przedmiotem działalności Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. jest świadczenie usług księgowych, kadrowo-płacowych i administracyjnych na rzecz większości podmiotów Grupy Kapitałowej ENERGA. Podstawowym przedmiotem działalności jest działalność rachunkowo–księgowa (PKD 69.20.Z). ...

Rada NadzorczaENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce I. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1. ...

Rada NadzorczaENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ogłasza przedłużenie terminu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce I. ...

14 września 2020 r. Rada Nadzorcza ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA uchwałą nr 67/VIII/2020 z dnia 10 września 2020 r. odwołała Panią Katarzynę Kamińską ze składu Zarządu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA IX kadencji. ...

  Ogłoszenie o przedłużeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu Energa Serwis Sp. z o.o. Energa Serwis Sp. z o.o.ogłaszapostępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:1. CZŁONEK ZARZĄDU2. ...

  Rada NadzorczaENERGA Elektrownie Ostrołęka SAogłasza przedłużenie terminu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiskoWICEPREZES ZARZĄDUSpółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce I. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1. ...

  Energa Serwis Sp. z o.o.ogłaszapostępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:1. CZŁONEK ZARZĄDU2. CZŁONEK ZARZĄDUSpółki Energa Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce   I. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: 1. ...

Energa Serwis Sp. z o.o. ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska: 1. CZŁONEK ZARZĄDU2. CZŁONEK ZARZĄDU Spółki Energa Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce   I. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: Kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia), Życiorys...

Rada Nadzorcza Energa Elektrownie Ostrołęka SA ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU   Spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce   I. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: Kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia), Życiorys...

Spółka ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: WICEPREZESA ZARZĄDU DS. ADMINISTRACJI I FINANSÓW Spółki ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku