Komunikaty

Na podstawie art. 4. ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów...

Spółka celowa utworzona w marcu 2020 roku do zarządzania udziałami GK ENERGA w Polskiej Grupie Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach. Spółka powstała w celu minimalizacji ryzyka i zmniejszenia wpływu na wyniki operacyjny ENERGA S.A. Ze względu na brak danych finansowych za ostatnie dwa lata obrotowe Spółki rekomendowane jest ustalenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego...

  Energa Informatyka i Technologie zgodnie z obowiązującą w Grupie Energa Polityce IT jest centrum wiedzy i kompetencji IT i odpowiada za świadczenie Usług IT, w tym utrzymania infrastruktury IT oraz Systemów IT funkcjonujących w Grupie ENERGA. ...

Podstawowa działalność spółki związana jest z produkcją ciepła w wodzie gorącej, parze technologicznej i energii elektrycznej. Działalność operacyjna prowadzona jest w: Elblągu, Kaliszu, Żychlinie i Wyszogrodzie. ...

Spółka Energa Oświetlenie Sp. z o.o. świadczy kompleksową obsługę oświetleniową oraz usługę konserwacji oświetlenia na rzecz ponad 400 gmin na terenie sześciu województw. Spółka świadczy również usługi w zakresie reklam na słupach oświetleniowych, iluminacji obiektów i dekoracji świątecznych. ...

Energa OZE S.A. pełni rolę Podmiotu Wiodącego Linii Biznesowej Wytwarzania, w skład którego wchodzi 6 spółek - wytwórczych i wspierających. Jako Podmiot Wiodący, spółka Energa OZE koordynuje działalność Grupy w ramach obszarów, tj.: wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), wytwarzanie energii elektrycznej i/lub cieplnej w elektrowni systemowej, elektrociepłowniach...

Spółka Energa Logistyka pełni funkcję centrum zakupowego Grupy Energa, prowadzącym obsługę postępowań zakupowych dla spółek Grupy. Spółka na terenie objętym działalnością Energi Operatora świadczy obsługę logistyczną oraz dostarcza podstawowe materiały elektroenergetyczne, kompleksowo obsługuje dostawy inwestorskie, prowadząc w imieniu Energi Operatora zarówno zakupy operacyjne...

  Przedmiot działalności wynikający z koncesji to wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego. ...

Głównym przedmiotem działania Spółki jest przygotowanie, zarządzanie i wdrażanie projektów inwestycyjnych w zakresie sieci dystrybucyjnych, stacji elektroenergetycznych, odnawialnych jednostek wytwórczych oraz hydrotechniki. ...

Przedmiotem działalności Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. jest świadczenie usług księgowych, kadrowo-płacowych i administracyjnych na rzecz większości podmiotów Grupy Kapitałowej ENERGA. Podstawowym przedmiotem działalności jest działalność rachunkowo–księgowa (PKD 69.20.Z). ...