Komunikaty

Rada Nadzorcza ENERGA-OPERATOR SA informuje, iż termin składania aplikacji w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki został wydłużony do dnia 29 maja 2019 roku. ...

Rada Nadzorcza spółki Energa-Operator ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki Energa-Operator z siedzibą w Gdańsku.

Rada Nadzorcza spółki Energa-Operator ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu spółki Energa-Operator z siedzibą w Gdańsku.

Rada Nadzorcza spółki Energa Obrót ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu spółki Energa Obrót z siedzibą w Gdańsku.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Energa Serwis sp. z o.o., 29 kwietnia 2019 r. podjęło uchwały o powołaniu składu Zarządu na nową trzyletnią kadencję. W wyniku rozstrzygniętego konkursu, do składu Zarządu powołano: Dariusza Olkowskiego – na funkcję Prezesa Zarządu Spółki, Ewę Waszkiewicz – Sznyter – na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ...

Rada Nadzorcza Energa Elektrownie Ostrołęka 5 kwietnia 2019 r. podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu IX kadencji spółki.  W wyniku rozstrzygniętego konkursu, do składu Zarządu IX kadencji powołano: Pana Leszka Kowalskiego – powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, Pana Mariusza Wdowczyka  – powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, Panią Katarzynę Kamińską – powierzając...

Spółka Energa Serwis Sp. z o.o.  w związku z wygaśnięciem kadencji ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: WICEPREZESA ZARZĄDU Spółki Energa Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce   Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona...

Spółka Energa Serwis Sp. z o.o.  w związku z wygaśnięciem kadencji ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU Spółki Energa Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce   Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do...

Rada Nadzorcza ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA informuje, iż termin składania aplikacji w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska Wiceprezesów Zarządu Spółki został wydłużony do dnia 21 marca 2019 roku. ...

Rada Nadzorcza Energa Elektrownie Ostrołęka SA informuje, iż termin składania aplikacji w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki został wydłużony do dnia 21 marca 2019 roku. Link do ogłoszenia ...