Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.energa.pl), a także na stronie głównej spółki (htp://www.grupa.energa.pl) jest bezpłatne. Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie ją wykorzystujący jest również bezpłatne.

Podmiot powtórnie wykorzystujący informację zawartą na stronach wyżej wymienionych jest zobowiązany do podania żródła ich pochodzenia (wskazanie strony, z której zostały pozyskane) oraz czasu ich pozyskania i wytworzenia.

Energa SA nie ponosi odpowiedzialności za dalsze przetworzenie informacji  (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osbowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż wskazany wyżej lub z pominięciem procedury wnioskowej.

Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych w celu ich powtórnego wykorzystania zobowiązany jest do poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej niezależnie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dzwiękowej, wizualnej )

Dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek, Energa SA określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania odrębnie dla kadego wniosku  i przekazuje je wnioskodawcy.

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia: 2014-02-03

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2014-06-05 Bożena Dubicka Edycja
2014-06-05 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-13 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-13 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-09 Bożena Dubicka Edycja
2014-04-15 Katarzyna Witt Edycja
2014-02-25 Bożena Dubicka Edycja
2014-01-28 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-01 Katarzyna Witt Publikacja od 2013-10-01 10:43