Komunikaty

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Energa Wytwarzanie SA

W dniu 28.05.2019 r. ze składu Rady Nadzorczej Energa Wytwarzanie SA został odwołany Pan Marian Szajna. Jednocześnie, w dniu 28.05.2019 r. do składu Rady Nadzorczej Energa Wytwarzanie SA został powołany Pan Patryk Felmet. ...

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ENERGA Ciepło Ostrołęka

Rada Nadzorcza spółki Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:WICEPREZESA ZARZĄDUSpółki ENERGA Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: 1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona...

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ENERGA Ciepło Ostrołęka

Rada Nadzorcza spółki Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. ogłasza  postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:PREZESA ZARZĄDUSpółki ENERGA Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: 1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do...

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Energa Obrót

Rada Nadzorcza Spółki ENERGA-OBRÓT SA ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko WICEPREZESA ZARZĄDU Spółki ENERGA-OBRÓT SA

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na dwa stanowiska Wiceprezesów Zarządu ENERGA Logistyka Sp. z o.o.

Spółka ENERGA Logistyka Sp. z o.o. w związku z wygaśnięciem kadencji ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na dwa stanowiska: WICEPREZESÓW ZARZĄDU Spółki ENERGA Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ENERGA Logistyka Sp. z o.o.

  Spółka ENERGA Logistyka Sp. z o.o. w związku z wygaśnięciem kadencji ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Spółki ENERGA Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Spółka ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w związku z wygaśnięciem kadencji ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Spółki ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na dwa stanowiska Wiceprezesów Zarządu ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Spółka ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.w związku z wygaśnięciem kadencji ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na dwa stanowiska WICEPREZESÓW ZARZĄDU Spółki ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na dwa stanowiska Wiceprezesów Zarządu ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Spółka ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. w związku z wygaśnięciem kadencji ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na dwa stanowiska:WICEPREZESÓW ZARZĄDUSpółki ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ...

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Spółka ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. w związku z wygaśnięciem kadencji ogłaszapostępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Spółki ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku