Komunikaty

  Energa Informatyka i Technologie zgodnie z obowiązującą w Grupie Energa Polityce IT jest centrum wiedzy i kompetencji IT i odpowiada za świadczenie Usług IT, w tym utrzymania infrastruktury IT oraz Systemów IT funkcjonujących w Grupie ENERGA. ...

Spółka Energa Logistyka pełni funkcję centrum zakupowego Grupy Energa, prowadzącym obsługę postępowań zakupowych dla spółek Grupy. Spółka na terenie objętym działalnością Energi Operatora świadczy obsługę logistyczną oraz dostarcza podstawowe materiały elektroenergetyczne, kompleksowo obsługuje dostawy inwestorskie, prowadząc w imieniu Energi Operatora zarówno zakupy operacyjne...

Podstawowa działalność spółki związana jest z produkcją ciepła w wodzie gorącej, parze technologicznej i energii elektrycznej. Działalność operacyjna prowadzona jest w: Elblągu, Kaliszu, Żychlinie i Wyszogrodzie. ...

Spółka Energa Oświetlenie Sp. z o.o. świadczy kompleksową obsługę oświetleniową oraz usługę konserwacji oświetlenia na rzecz ponad 400 gmin na terenie sześciu województw. Spółka świadczy również usługi w zakresie reklam na słupach oświetleniowych, iluminacji obiektów i dekoracji świątecznych. ...

Głównym przedmiotem działania Spółki jest przygotowanie, zarządzanie i wdrażanie projektów inwestycyjnych w zakresie sieci dystrybucyjnych, stacji elektroenergetycznych, odnawialnych jednostek wytwórczych oraz hydrotechniki. ...

Przedmiotem działalności Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. jest świadczenie usług księgowych, kadrowo-płacowych i administracyjnych na rzecz większości podmiotów Grupy Kapitałowej ENERGA. Podstawowym przedmiotem działalności jest działalność rachunkowo–księgowa (PKD 69.20.Z). ...

Rada NadzorczaENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce I. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1. ...

Rada NadzorczaENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ogłasza przedłużenie terminu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce I. ...

14 września 2020 r. Rada Nadzorcza ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA uchwałą nr 67/VIII/2020 z dnia 10 września 2020 r. odwołała Panią Katarzynę Kamińską ze składu Zarządu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA IX kadencji. ...

  Ogłoszenie o przedłużeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu Energa Serwis Sp. z o.o. Energa Serwis Sp. z o.o.ogłaszapostępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:1. CZŁONEK ZARZĄDU2. ...