Komunikaty

Uzasadnienie do ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu spółki Energa Kogeneracja Sp. z o.o. Na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej...

Uzasadnienie ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu Spółki Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. Energa Informatyka i Technologie zgodnie z obowiązującą w Grupie Energa Polityce IT jest centrum wiedzy i kompetencji IT i odpowiada za świadczenie Usług IT, w tym utrzymania infrastruktury IT oraz Systemów IT funkcjonujących w Grupie Energa. ...

Uzasadnienie do ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla członków zarządu spółki CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia...

Uzasadnienie ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu Spółki Energa Wytwarzanie S.A. Energa Wytwarzanie S.A. pełni rolę Podmiotu Wiodącego Linii Biznesowej Wytwarzania, w skład którego wchodzi 6 spółek - wytwórczych i wspierających. ...

Uzasadnienie do ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu spółki CCGT Grudziądz Sp. z o.o. Na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej...

Uzasadnienie do ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu spółki CCGT Gdańsk Sp. z o.o. Na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia...

Uzasadnienie ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu Spółki ENERGA Invest Sp. z o.o. Głównym przedmiotem działania Spółki jest przygotowanie, zarządzanie i wdrażanie projektów inwestycyjnych w zakresie sieci dystrybucyjnych, stacji elektroenergetycznych, odnawialnych jednostek wytwórczych oraz hydrotechniki. ...

Uzasadnienie do ustalenia wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu Spółki Energa Green Development Sp. z o.o. Na podstawie art. 4. ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać...

Uzasadnienie do ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu spółki Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy , projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów...

Spółka Energa Logistyka pełni funkcję centrum zakupowego Grupy Energa, prowadzącym obsługę postępowań zakupowych dla spółek Grupy. Spółka na terenie objętym działalnością Energi Operatora świadczy obsługę logistyczną oraz dostarcza podstawowe materiały elektroenergetyczne, kompleksowo obsługuje dostawy inwestorskie, prowadząc w imieniu Energi Operatora zarówno zakupy operacyjne...