Komunikaty

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko wiceprezesa Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych

Rada Nadzorcza Energi SA z siedzibą w Gdańsku, w związku z upływem V Kadencji Zarządu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa Zarządu Energa SA ds. Korporacyjnych.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu w Energa Logistyka Sp. z o.o.

Spółka Energa Logistyka ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu w Energa Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

Ogłoszenie o wszczęściu postępowania kwalifikacyjnego Prezesa Zarządu EOB PGK1 Sp. z o.o.

Spółka EOB PGK1, Al. Grunwaldzka nr 472, 80-309 Gdańsk ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu EOB PGK1 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu w EOB PGK1 Sp. z o.o.

Spółka EOB PGK1 ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu w spółce EOB PGK1 z siedzibą w Gdańsku.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu w spółce Energa Obrót

Spółka Energa Obrót ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu spółki Energa Obrót z siedzibą w Gdańsku.

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej spółki Energa Wytwarzanie

25 września 2018 r. do składu Rady Nadzorczej Energi Wytwarzanie SA została powołana Joanna Łuszcz-Włodek.

Zmiany w składzie zarządu spółki Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 17 września 2018 roku Piotr Niedźwiecki powołany został do składu zarządu spółki. Aktualnie zarząd Energi Informatyka i Technologie tworzą: Radosław Hrehorowicz - prezes zarząduSławomir Szewczyk - wiceprezes zarząduPiotr Niedźwiecki - wiceprezes zarządu   ...

Zmiany w składzie zarządu spółki Energa Obrót SA

Energa Obrót SA informuje, że wiceprezes spółki Jarosław Wittstock 11 września br. złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Aktualnie zarząd Energi Obrotu tworzą: Dariusz Falkiewicz - prezes zarząduJan Chlebowicz - wiceprezes zarząduDariusz Chrzanowski - wiceprezes zarządu ...

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu kwalifikacyjnym na prezesa zarządu w spółce Energa Logistyka Sp. z o.o.

Spółka Energa Logistyka Sp. z o.o.ul. Otolińska 25, 09-407 Płock ogłaszao przedłużeniu terminu składania ofertw postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: PREZESA ZARZĄDUEnerga Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku Energa Logistyka Sp. z o.o. ...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na prezesa zarządu w spółce Energa Logistyka Sp. z o.o.

Spółka Energa Logistyka Sp. z o.o.ul. Otolińska 25, 09-407 Płock ogłaszao postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko:PREZESA ZARZĄDUEnerga Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),2)...