Komunikaty

Spółka Enspirion Sp. z o.o.ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:PREZESA ZARZĄDU Spółki Enspirion Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

W dniu  23 marca 2020 r. Rada Nadzorcza spółki Energa OZE podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 01 kwietnia 2020 roku do składu Zarządu Pana Bartłomieja Marchuta. ...

19 marca 2020 roku Minister Aktywów Państwowych złożył oświadczenie o powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki Pana Trajana Szuladzińskiego. Czytaj więcej w Raporcie bieżącym nr 19/2020 ...

Dnia 14 marca 2020 roku Rada Nadzorcza Energa SA  podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu  Pana Grzegorza Ksepko pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych. Czytaj więcej w Raporcie bieżącym nr 17/2020 ...

W dniu 10 marca 2020 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energa OZE SA podjęło uchwałę ws. zakończenia zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu i przywrócić do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki Energa OZE – Pana Piotra Melera. ...

11 marca br. Rada Nadzorcza Energi Obrotu SA powołała do składu Zarządu Małgorzatę Piątek oraz Artura Czarneckiego na stanowiska wiceprezesów spółki.

Rada Nadzorcza Spółki Energa OZE S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko CZŁONKA ZARZĄDU Spółki Energa OZE S.A.

Rada Nadzorcza Spółki ENERGA-OBRÓT SA ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: WICEPREZESÓW ZARZĄDU Spółki ENERGA-OBRÓT SA z siedzibą w Gdańsku   Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia), życiorys zawodowy (CV) oraz...

Spółka CCGT Grudziądz Sp. z o.o. ogłaszapostępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:PREZESA ZARZĄDUSpółki CCGT Grudziądz Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),2) życiorys zawodowy (CV)...

21 lutego 2020r. Rada Nadzorcza Spółki Energa Obrót SA odwołała ze składu Zarządu Jana Chlebowicza oraz Dariusza Chrzanowskiego ...