Komunikaty

Uzasadnienie do ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu spółki Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy , projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów...

Spółka Energa Logistyka pełni funkcję centrum zakupowego Grupy Energa, prowadzącym obsługę postępowań zakupowych dla spółek Grupy. Spółka na terenie objętym działalnością Energi Operatora świadczy obsługę logistyczną oraz dostarcza podstawowe materiały elektroenergetyczne, kompleksowo obsługuje dostawy inwestorskie, prowadząc w imieniu Energi Operatora zarówno zakupy operacyjne...

ENERGA Spółka Akcyjna OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU ENERGA S.A. Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 13 ust. 1 - 4 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna VII Kadencji Kandydaci na powyższe stanowisko muszą spełniać łącznie następujące...

Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w celu zawarcia umowy na Zakup licencji DBPlus Data Replicator Unlimited. ...

Energa Serwis Sp. z o.o. ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko WICEPREZESA ZARZĄDU Spółki Energa Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce I. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: Kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia), Życiorys zawodowy (CV) oraz...

ENERGA Spółka Akcyjna OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU ENERGA S.A. DS. FINANSOWYCH Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 13 ust. ...

Energa Spółka Akcyjna Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Energa S.A. Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 13 ust. 1 - 4 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna bieżącej VI Kadencji oraz VII Kadencji, która rozpocznie się począwszy od...

ENERGA Spółka Akcyjna OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU ENERGA S.A. DS. OPERACYJNYCH Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 13 ust. ...

ENERGA Spółka Akcyjna OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU ENERGA S.A. DS. KORPORACYJNYCH Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 13 ust. ...

ENERGA Spółka Akcyjna OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU ENERGA S.A. DS. KOMUNIKACJI Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 13 ust. ...