Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na prezesa Zarządu Energi Kogeneracji Sp. z o.o.

Energa Kogeneracja Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa Zarządu Energi Kogeneracji Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu Energi Serwis

Spółka Energa Serwis Sp. z o.o. ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: CZŁONKA ZARZĄDU Spółki Energa Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce   Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia), życiorys zawodowy (CV)...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na wiceprezesa Zarządu Energi Oświetlenie

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa Zarządu Energi Oświetlenie.

Zmiana w zarządzie spółki Energa Serwis

Rezygnację z członkostwa w Zarządzie Energi Serwis Sp. z o.o., 31 grudnia 2018 r., złożył Kacper Stachowski. ...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na prezesa zarządu w spółce Energa Obrót

Rada Nadzorcza Spółki Energa Obrót ogłaszao postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa Zarządu Energi Obrót.

Zmiana w składzie zarządu spółki Energa Oświetlenie

6 stycznia 2019 r. rezygnację z członkostwa w zarządzie spółki Energa Oświetlenie złożył Jaromir Falandysz. ...

Zmiana w składzie zarządu spółki Energa Logistyka

Od 1 stycznia 2019 r. funkcję prezesa Zarządu Energa Logistyka Sp. z o.o. pełni Michał Bełbot. ...

Zmiany w składzie zarządu spółki Energa Obrót

Rada Nadzorcza Energi Obrót SA oddelegowała Romana Staśkiewicza do zarządu spółki, powierzając mu funkcję prezesa. ...

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na członka Zarządu Energi Oświetlenie Sp. z o.o.

Spółka Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU Spółki Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie   Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia), życiorys zawodowy...

Zmiany w składzie zarządu spółki Energa Logistyka

Spółka Energa Logistyka informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą Nr 1 z 24 grudnia 2018 roku powołało od 1 stycznia 2019 roku w skład Zarządu Spółki Energa Logistyka Sp. z o.o. Pana Michała Bełbota powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. ...