Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na prezesa zarządu w spółce EOB PGK1 Sp. z o.o.

Spółka EOB PGK1 Sp. z o.o.Al. Grunwaldzka nr 472, 80-309 Gdańsk ogłaszao postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko:PREZESA ZARZĄDUSPÓŁKI EOB PGK1 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),2)...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu w spółce Energa Informatyka i Technologie

Spółka Energa Informatyka i Technologie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI Energa Informatyka i Technologie z siedzibą w Gdańsku.

Zmiany w Zarządzie Energi SA

W związku z odwołaniem Arkadiusza Siwko z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Energi SA 31 lipca 2018 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Energi SA Alicji Barbarze Klimiuk. ...

Odwołanie Prezesa Zarządu Energi SA

31 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Energi SA podjęła uchwałę o odwołaniu Prezesa Zarządu Arkadiusza Siwko. ...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu w spółce Energa-Operator

Rada Nadzorcza Spółki Energa-Operator ogłasza postepowanie kwalifikacyjne na stanowisko: CZŁONKA ZARZĄDU Spółki Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Energi Wytwarzanie SA

Spółka Energa Wytwarzanie SA informuje, że zmianie uległ skład Rady Nadzorczej spółki. Ze składu Rady odeszła Ksenia Ludwiniak. Dodatkowo Andrzej Denic został mianowany sekretarzem. Po zmianach skład Rady Nadzorczej Energi Wytwarzanie SA przedstawia się następująco:     Krystyna Urbańska - przewodnicząca,     Marian Szajna - wiceprzewodniczący,     Andrzej Denis – sekretarz,...

Nowy wiceprezes spółki Energa Obrót

2 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Energi Obrotu SA podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 2 lipca 2018 r. Jana Chlebowicza na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki.

Powołanie Prezesa Zarządu Energi SA

Rada Nadzorcza Energi SA, 29 czerwca 2018 roku, powołała Arkadiusza Siwko na stanowisko prezesa Zarządu Energi SA. Nowy prezes obowiązki pełni od 2 lipca br.

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Energi Wytwarzanie SA

22 czerwca 2018 r. do składu Rady Nadzorczej Energi Wytarzanie SA powołano Ksenię Ludwiniak.

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Energi Wytwarzanie SA

19 czerwca 2018 r. nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej Energi Wytwarzanie SA. Oświadczeniem Energi SA na członków Rady Nadzorczej zostali powołani Agnieszko Żyro oraz Robert Harasimiuk.