Komunikaty

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o

Rada Nadzorcza Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko WICEPREZES ZARZĄDU

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o

Rada Nadzorcza Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.

Wydłużony termin składania aplikacji w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska Wiceprezesów Zarządu Spółki ENERGA-OPERATOR

Rada Nadzorcza ENERGA-OPERATOR SA informuje, iż termin składania aplikacji w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska Wiceprezesów Zarządu Spółki został wydłużony do dnia 29 maja 2019 roku ...

Wydłużony termin składania aplikacji w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ENERGA-OPERATOR

Rada Nadzorcza ENERGA-OPERATOR SA informuje, iż termin składania aplikacji w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki został wydłużony do dnia 29 maja 2019 roku. ...

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko wiceprezesa Zarządu Energa-Operator SA

Rada Nadzorcza spółki Energa-Operator ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki Energa-Operator z siedzibą w Gdańsku.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa Zarządu Energa-Operator SA

Rada Nadzorcza spółki Energa-Operator ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu spółki Energa-Operator z siedzibą w Gdańsku.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Energa Obrót

Rada Nadzorcza spółki Energa Obrót ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu spółki Energa Obrót z siedzibą w Gdańsku.

Zmiana składu Zarządu Energa Serwis sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Energa Serwis sp. z o.o., 29 kwietnia 2019 r. podjęło uchwały o powołaniu składu Zarządu na nową trzyletnią kadencję. W wyniku rozstrzygniętego konkursu, do składu Zarządu powołano: Dariusza Olkowskiego – na funkcję Prezesa Zarządu Spółki, Ewę Waszkiewicz – Sznyter – na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ...

Zmiany w składzie Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka SA

Rada Nadzorcza Energa Elektrownie Ostrołęka 5 kwietnia 2019 r. podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu IX kadencji spółki.  W wyniku rozstrzygniętego konkursu, do składu Zarządu IX kadencji powołano: Pana Leszka Kowalskiego – powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, Pana Mariusza Wdowczyka  – powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, Panią Katarzynę Kamińską – powierzając...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wiceprezesa Zarządu Energi Serwis sp. z o.o.

Spółka Energa Serwis Sp. z o.o.  w związku z wygaśnięciem kadencji ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: WICEPREZESA ZARZĄDU Spółki Energa Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce   Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona...