Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Wniosek o udostępnienie informacji

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).

Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca będzie powiadomiony w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Wydrukowany i wypełniony wniosek o udostępnienie informacji publicznej prosimy przekazać na adres:


ENERGA SA 

al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
tel.: (058) 77 88 300
fax: 058 77 88 399
www.energa.pl

lub drogą elektroniczną na: bip@energa.pl

Osoby odpowiedzialne za serwis bip.energa.pl:

Redaktor prowadzący:
Bożena Dubicka
bip@energa.pl

 

Administrator/ zastępca redaktora prowadzącego: 
Grzegorz Irczuk
Grzegorz.Irczuk@energa.pl
bip@energa.pl

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2014-02-26

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2024-02-28 Grzegorz Irczuk Edycja
2024-02-28 Grzegorz Irczuk Edycja
2024-02-28 Grzegorz Irczuk Edycja
2024-02-28 Grzegorz Irczuk Edycja
2024-02-28 Grzegorz Irczuk Edycja
2024-02-28 Grzegorz Irczuk Edycja
2024-02-28 Grzegorz Irczuk Edycja
2024-02-28 Grzegorz Irczuk Edycja
2024-02-28 Grzegorz Irczuk Edycja
2024-02-28 Grzegorz Irczuk Edycja