Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZP/05/EOB-DM/2018 - Ogłoszenie o zamówieniu na: "Kompleksowa obsługa reklamowa i marketingowa"

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Data publikacji:

Spółka Energa-Obrót uruchamia postępowanie publiczne w trybie przetargu ograniczonego o nr ZP/05/EOB-DM/2018 na: "Kompleksowa obsługa reklamowa i marketingowa (w tym prowadzenie kampanii reklamowych, strategia, kreacja, produkcja oraz zakup mediów)". ...

ZP/07/EITE-DI/2018 - Dodatkowe informacje oraz zmiana treści SIWZ

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie przedstawia dodatkowe informacje oraz zmiany treści SIWZ do zamówienia z 25 października 2018 r. Szczegóły w załącznikach. ...

ZC/EOCH/8/2018 - Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu niepublicznego

Typ publikacji: Zamówienia

Data publikacji:

Spółka Energa Ochrona ogłasza zamówienie w trybie negocjacji wielostopniowych nr ZC/EOCH/8/2018 w przedmiocie "Usługi wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw systemów zabezpieczenia technicznego zainstalowanych w obiektach Klientów Spółki z Grupy Energa". ...

ZP/07/EITE-DI/2018 - Wyjaśnienia treści SIWZ

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie ogłasza wyjaśnienia SIWZ do zamówienia z 25 października 2018 r. ...

ZP/07/EITE-DI/2018 - Drugie sprostowanie do ogłoszenia

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie ogłasza drugie sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu z 25 października 2018 r. ...