O spółce Energa

Kontakt

Bożena Dubicka

Grzegorz Irczuk

Komunikaty

Przetargi

Dokumenty

Załatwianie spraw

W każdej sprawie związanej z przedmiotem działalności spółki pisma należy kierować na adres:

Energa SA
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Można również składać je osobiście w kancelarii głównej spółki (pokój nr 400), w godzinach 8.00-16.00.


Energa SA  jest spółką holdingową kierującą Grupą Energa która w związku z ograniczeniami przewidzianymi przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie prowadzi działalności koncesjonowanej w obszarze dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną.

Rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego w Grupie Energa pełni spółka ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Strona BIP EOP.

Rolę Sprzedawcy w Grupie Energa pełni spółka ENERGA-OBRÓT SA z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk