Drukuj dokument

Rejestr zmian dokumentu

Struktura własnościowa

Struktura kapitału zakładowego Energi SA

Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 4 521 612 884,88 zł i dzieli się na 414 067 114 akcji o wartości nominalnej 10,92 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda z nich, którymi są:

  1. serii AA w liczbie 269 139 114 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto czternaście) o numerach od Nr AA 00000001 do Nr AA 269139114, które są akcjami zwykłymi,
  2. serii BB w liczbie 144 928 000 (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy) o numerach od Nr BB 00000001 do Nr BB 144928000, które są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Struktura akcjonariatu Energi SA oraz struktura głosów na Walnym Zgromadzeniu - stan na 28 stycznia 2014 roku.

Struktura akcjonariatu Energi SA przedstawia się następująco:

  • Skarb Państwa - 51,52% udziału w kapitale zakładowym,
  • pozostali akcjonariusze - 48,48% udziału w kapitale zakładowym.

Struktura głosów na Walnym Zgromadzeniu Energi SA przedstawia się następująco:

  • Skarb Państwa* -64,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • pozostali Akcjonariusze - 35,91% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

struktura_wlasnosciowa.jpg

* Skarb Państwa posiada 144 928 000 akcji serii BB, uprzywilejowanych co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Energa SA notowana jest na warszawskiej giełdzie od 11 grudnia 2013 roku. W trakcie prowadzonej Oferty Publicznej na akcje Energi zapisało się aż 72 tys. inwestorów indywidualnych.

Więcej w serwisie Relacji Inwestorskich

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2014-02-26

Rejestr zmian dokumentu
Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-06-24 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-14 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-14 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-14 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-14 Katarzyna Witt Edycja
2018-05-15 Natalia Cebula Edycja
2016-10-18 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-18 Katarzyna Witt Edycja
2014-07-17 Katarzyna Witt Edycja
2014-05-09 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-07 Katarzyna Witt Edycja
2014-05-07 Katarzyna Witt Edycja
2014-05-07 Katarzyna Witt Edycja
2014-03-06 Katarzyna Witt Edycja
2014-03-06 Katarzyna Witt Publikacja
2014-03-06 Katarzyna Witt Wstrzymanie publikacji
2014-03-06 Katarzyna Witt Edycja
2014-03-06 Katarzyna Witt Publikacja
2014-03-06 Katarzyna Witt Wstrzymanie publikacji
2014-02-26 Katarzyna Witt Edycja
2014-02-26 Katarzyna Witt Publikacja