Drukuj dokument

Rejestr zmian dokumentu

Przedmiot działalności

(Na podstawie: STATUT - II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI - Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Energa SA  w dniu 21 grudnia 2009r. -  ze zmianami dokonanymi uchwałami  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA z dnia 25 czerwca 2019 roku, zarejestrowanymi w KRS w dniu 13 sierpnia 2019 roku.) 

§ 5

1.    Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:

      1)    Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),

      2)    Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (70),

      3)    Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.1),

      4)    Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (27.3),

      5)    Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z),

      6)    Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z),

      7)    Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (35.1), 

      8)    Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),

      9)    Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),

      10)    Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5), 

      11)    Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z), 

      12)    Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z), 

      13)    Zakwaterowanie (55),

      14)    Działalność usługowa z wyżywieniem (56),

      15)    Telekomunikacja (61),

      16)    Działalność z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62.0),

      17)    Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63.1),

      18)    Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),  

      19)    Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z), 

      20)    Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem i funduszy emerytalnych (64.9), 

      21)    Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem i funduszów emerytalnych (66.1),  
  
      22)    Działalność z obsługą rynku nieruchomości (68), 

      23)    Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),

      24)    Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z), 

      25)    Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),

      26)    Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), 

      27)    Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z), 

      28)    Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z), 

      29)    Działalność z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z), 

      30)    Pozostała działalność z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),

      31)    Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),

      32)    Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),

      33)    Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),

      34)    Działalność usługowa z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z),   

      35)    Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1).  
  
2.    Spółka realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia: 2008-01-17

Rejestr zmian dokumentu
Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-08-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-08-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-08 Katarzyna Witt Edycja
2017-10-10 Grzegorz Irczuk Edycja
2017-03-06 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-19 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-07-27 Katarzyna Witt Edycja
2016-04-13 Katarzyna Witt Edycja
2015-11-30 Katarzyna Witt Edycja
2015-05-18 Katarzyna Witt Edycja
2014-07-17 Katarzyna Witt Edycja
2014-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2014-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2014-05-09 Bożena Dubicka Edycja
2014-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-15 Katarzyna Witt Edycja
2013-11-06 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-08 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-01 Bożena Dubicka Edycja
2013-09-13 Bożena Dubicka Edycja
2013-09-13 Bożena Dubicka Edycja
2012-10-30 Bożena Dubicka Edycja
2012-04-18 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-21 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-21 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2008-02-21 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-21 Odpublikowany automatycznie Wstrzymanie publikacji
2008-02-20 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-20 Odpublikowany automatycznie Wstrzymanie publikacji
2008-01-17 Bożena Dubicka Publikacja