Kontakt

ENERGA SA  
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
tel.: +48 58 77 88 300
fax: 58 77 88  399

555 555 555 - Infolinia dla klientów Energi Obrotu

Redaktor prowadzący BIP
Bożena Dubicka
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
bip@energa.pl

Redaktor  BIP
Katarzyna Witt
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
katarzyna.witt@energa.pl
bip@energa.pl

Redaktor  BIP
Grzegorz Irczuk
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
grzegorz.irczuk@energa.pl
bip@energa.pl


Inspektor Ochrony Danych

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych klientów i partnerów biznesowych, Zarząd Energi SA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję Inspektora pełni Bartłomiej KLEJSTER

Pytania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem danych osobowych można kierować na adres korespondencyjny Energa SA lub drogą mailową na adres iod.ensa@energa.pl.

Zadaniem Inspektorów jest udzielenie wsparcia w zakresie niezbędnych elementów dotyczących RODO. Należą do nich m.in.:

  • zasady przetwarzania danych osobowych;

  • prawa osób, których dane dotyczą;

  • ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych;

  • prowadzenia rejestru czynności przetwarzania;

  • wymogów bezpieczeństwa przetwarzania;

  • zgłaszanie naruszeń.

WYKAZ IOD W SPÓŁKACH GRUPY ENERGA

 

lp Spółka IOD kontakt
1 ENERGA S.A. Bartłomiej Klejster iod.ensa@energa.pl
2 Energa-Obrót SA Grzegorz Więckowski iod.energa-obrot@energa.pl
3 Energa-Operator SA Śliwczyński Krzysztof iod@energa-operator.pl
4 Energa OZE SA Wiesław Sobolewski iod.energa-oze@energa.pl
5 Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Marian Siedlewski iod.energa-oswietlenie@energa.pl
6 Energa Logistyka Sp. z o.o. Wojciech Kazański iod.energa-logistyka@energa.pl
7 Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. Marian Siedlewski iod.eite@energa.pl
8 ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o Wojciech Kazański iod.energa-wykonastwo@energa.pl
9 Energa Kogeneracja Sp. z o.o. Wiesław Sobolewski iod.energa-kogeneracja@energa.pl
10 Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. Wiesław Sobolewski iod.cieplokaliskie@energa.pl
11 Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. Wiesław Sobolewski iod.cieploostroleka@energa.pl
12 Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. Krzysztof Kukiełczak iod.eeo@energa.pl
13 Energa Serwis Ostrołęka Sp. zo.o. Wiesław Sobolewski iod.energaserwis@energa.pl
14 Enspirion Sp. z o.o. Marian Siedlewski iod.enspirion@energa.pl
15 Energa Invest Sp. z o.o. Marek Wicki iod.invest@energa.pl
16 Energa Ochrona sp. z o.o. Marek Wicki iod.energa-ochrona@energa.pl
17 Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. Krzysztof Kukiełczak iod.elektrowniaostroleka@energa.pl
18 Fundacja Energa Bartłomiej Klejster iod.fundacja@energa.pl
19 ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o. o. Wojciech Kazański iod.cuw@energa.pl
20 Centrum Badawczo Rozwojowe Sebastian Osmański iod.cbrf@energa.pl
21 CCGT Grudziąc Sp. z o.o. Katarzyna Niedźwiecka-Czarnogorcew iod.ccgt-gr@energa.pl
22 CCGT Gdańsk Sp. z o.o. Katarzyna Niedźwiecka-Czarnogorcew iod.ccgt-gd@energa.pl