Kontakt

ENERGA SA  
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
tel.: +48 58 77 88 300
fax: 58 77 88  399

555 555 555 - Infolinia dla klientów Energi Obrotu

Redaktor prowadzący BIP
Bożena Dubicka
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
bip@energa.pl

Redaktor  BIP
Grzegorz Irczuk
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
bip@energa.pl


Inspektor Ochrony Danych

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych klientów i partnerów biznesowych, Zarząd Energi SA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję Inspektora pełni Bartłomiej KLEJSTER

Pytania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem danych osobowych można kierować na adres korespondencyjny Energa SA lub drogą mailową na adres iod.ensa@energa.pl.

Zadaniem Inspektorów jest udzielenie wsparcia w zakresie niezbędnych elementów dotyczących RODO. Należą do nich m.in.:

  • zasady przetwarzania danych osobowych;

  • prawa osób, których dane dotyczą;

  • ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych;

  • prowadzenia rejestru czynności przetwarzania;

  • wymogów bezpieczeństwa przetwarzania;

  • zgłaszanie naruszeń.

WYKAZ IOD W SPÓŁKACH GRUPY ENERGA

Spółka IOD adres do korespondencji
Energa-Obrót S.A. Grzegorz Więckowski iod.energa-obrot@energa.pl
Energa-Operator S.A. Śliwczyński Krzysztof iod@energa-operator.pl
Energa Wytwarzanie S.A. Wiesław Sobolewski iod.energa-wytwarzanie@energa.pl
Energa Oświetlenie Sp. z o. o. Żaneta Kask iod.energa-oswietlenie@energa.pl
Energa Logistyka Sp. z o. o. Wojciech Kazański iod.energa-logistyka@energa.pl
Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o. Bartłomiej Klejster iod.eite@energa.pl
Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Wojciech Kazański iod.energa-wykonawstwo@energa-operator.pl
Energa Kogeneracja Sp. z o. o. Wiesław Sobolewski iod.energa-kogeneracja@energa.pl
Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o. o. Wiesław Sobolewski iod.cieplokaliskie@energa.pl
Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o. o. Wiesław Sobolewski iod.cieploostroleka@energa.pl
Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. Krzysztof Kukiełczak iod.eeo@energa.pl
Energa Serwis Ostrołęka Sp. z o. o. Wiesław Sobolewski iod.energaserwis@energa.pl
Enspirion Sp. z o. o. Bartłomiej Klejster iod.enspirion@energa.pl
Energa S.A. Bartłomiej Klejster iod.ensa@energa.pl
Elektrownia Ostrołęka sp. z o. o. Krzysztof Kukiełczak iod.elektrowniaostroleka@energa.pl
Fundacja Energa Sebastian Osmański iod.fundacja@energa.pl
Centrum Badawczo Rozwojowe Sebastian Osmański iod.cbrf@energa.pl
CCGT Grudziądz Sp. z o. o. Żaneta Kask iod.ccgt-gr@energa.pl
CCGT Gdańsk Sp. z o. o. Żaneta Kask iod.ccgt-gd@energa.pl
CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. Wiesław Sobolewski iod.ccgt-os@energa.pl
Energa Prowis sp. z o. o. Radosław Pasich iod.prowis@energa.pl