Kontakt

ENERGA SA  
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
tel.: +48 58 77 88 300
fax: 58 77 88  399

555 555 555 - Infolinia dla klientów Energi Obrotu

Redaktor prowadzący BIP
Bożena Dubicka
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
bip@energa.pl

Redaktor  BIP
Grzegorz Irczuk
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
bip@energa.pl


Inspektor Ochrony Danych

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych klientów i partnerów biznesowych, Zarząd Energi SA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję Inspektora pełni Bartłomiej KLEJSTER

Pytania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem danych osobowych można kierować na adres korespondencyjny Energa SA lub drogą mailową na adres iod.ensa@energa.pl.

Zadaniem Inspektorów jest udzielenie wsparcia w zakresie niezbędnych elementów dotyczących RODO. Należą do nich m.in.:

  • zasady przetwarzania danych osobowych;

  • prawa osób, których dane dotyczą;

  • ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych;

  • prowadzenia rejestru czynności przetwarzania;

  • wymogów bezpieczeństwa przetwarzania;

  • zgłaszanie naruszeń.

WYKAZ IOD W SPÓŁKACH GRUPY ENERGA

 

Lp. Spółka IOD
1 Energa-Obrót S.A. Grzegorz Więckowski
2 Energa-Operator S.A. Śliwczyński Krzysztof
3 Energa OZE S.A. Wiesław Sobolewski
4 Energa Oświetlenie Sp. z o. o. Żaneta Kask
5 Energa Logistyka Sp. z o. o. Wojciech Kazański
6 Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o. Bartłomiej Klejster
7 ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o. o. Wojciech Kazański
8 Energa Kogeneracja Sp. z o. o. Wiesław Sobolewski
9 Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o. o. Wiesław Sobolewski
10 Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o. o. Wiesław Sobolewski
11 Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. Krzysztof Kukiełczak
12 Energa Serwis Ostrołęka Sp. z o. o. Wiesław Sobolewski
13 Enspirion Sp. z o. o. Bartłomiej Klejster
14 Energa Invest Sp. z o. o. Barbara Mallek
15 ENERGA S.A. Bartłomiej Klejster
16 Elektrownia Ostrołęka sp. z o. o. Krzysztof Kukiełczak
17 Fundacja Energa Sebastian Osmański
18 Energa Centrum Usług Wspólnych sp. z o. o. Wojciech Kazański
19 Centrum Badawczo Rozwojowe Sebastian Osmański
20 CCGT Grudziądz Sp. z o. o. Żaneta Kask
21 CCGT Gdańsk Sp. z o. o. Żaneta Kask
22 CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. Wiesław Sobolewski