Komunikaty

ENERGA Spółka Akcyjna   OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO   WICEPREZESA ZARZĄDU ENERGA S.A. DS. KORPORACYJNYCH   Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 13 ust. ...

  Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów (przychody, zatrudnienie,...

Na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”), projekt uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów (przychody, zatrudnienie,...

Na podstawie art. 4. ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów...

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów (przychody, zatrudnienie,...

Na podstawie art. 4. ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów...

Spółka celowa utworzona w marcu 2020 roku do zarządzania udziałami GK ENERGA w Polskiej Grupie Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach. Spółka powstała w celu minimalizacji ryzyka i zmniejszenia wpływu na wyniki operacyjny ENERGA S.A. Ze względu na brak danych finansowych za ostatnie dwa lata obrotowe Spółki rekomendowane jest ustalenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego...

Spółka Energa Logistyka pełni funkcję centrum zakupowego Grupy Energa, prowadzącym obsługę postępowań zakupowych dla spółek Grupy. Spółka na terenie objętym działalnością Energi Operatora świadczy obsługę logistyczną oraz dostarcza podstawowe materiały elektroenergetyczne, kompleksowo obsługuje dostawy inwestorskie, prowadząc w imieniu Energi Operatora zarówno zakupy operacyjne...

  Energa Informatyka i Technologie zgodnie z obowiązującą w Grupie Energa Polityce IT jest centrum wiedzy i kompetencji IT i odpowiada za świadczenie Usług IT, w tym utrzymania infrastruktury IT oraz Systemów IT funkcjonujących w Grupie ENERGA. ...

  Przedmiot działalności wynikający z koncesji to wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego. ...