Komunikaty

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Energi Wytwarzanie SA

19 czerwca 2018 r. nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej Energi Wytwarzanie SA. Oświadczeniem Energi SA na członków Rady Nadzorczej zostali powołani Agnieszko Żyro oraz Robert Harasimiuk.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko członka zarządu spółki Energa-Obrót

Spółka Energa Obrót ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu spółki Energa Obrót z siedzibą w Gdańsku.

ZP/01/EOB-BZZL/2018 - Informacja o wyniku postępowania

Energa Obrót SA informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Realizacja usług polegających na świadeczeniu pracy tymczasowej na rzecz Energa Obrót SA - kierowanie pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji pracy tymczasowej na rzecz Zamawiającego" - ZP/01/EOB-BZZL/2018. ...

Zmiana składu Zarządu Energi Wytwarzanie SA

Spółka Energa Wytwarzanie SA informuje, że w dniu 8 czerwca br. Rada Nadzorcza Energi Wytwarzanie SA dokonała zmian w Zarządzie Spółki.Decyzją Rady: Z dn. 9 czerwca br. funkcję Wiceprezesa Zarządu powierzono Panu Krzysztofowi Kurtowi, Z dn. ...

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Energa SA

Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 16 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiecprezesa Zarządu spółki Energa Kogeneracja sp. z o.o.

Spółka Energa Kogeneracja Sp. z o.o.ul. Elektryczna nr 20A, 82-300 Elbląg ogłaszao postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko:WICEPREZESA ZARZĄDUSpółki Energa Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu 1. ...

Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta

Energa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTYDO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA PRZEPROWADZENIE: 1) badania sprawozdań finansowych ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami...

ZP/02/EITE-DS/2018 - zestawienie złożonych wniosków

Publikujemy zestawienie złożonych wniosków w postępowaniu ZP/02/EITE-DS/2018 dotyczącym Świadczenia usług informatycznych w zakresie rozwoju systemu obsługi sprzedaży obejmującego CRM funkcjonujący w Grupie Energa ...

ZP/01/EITE-DB/2018 - zestawienie złożonych wniosków

Publikujemy zestawienie złożonych wniosków w postępowaniu ZP/01/EITE-DB/2018 dotyczącym Świadczenia usług informatycznych w zakresie rozwoju systemu obsługi sprzedaży obejmującego system bilingowy funkcjonujący w Grupie Energa ...

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu spółki Energa Wytwarzanie SA

Spółka Energa Wytwarzanie SAGrunwaldzka nr 472, 80-309 Gdańskogłaszao postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: CZŁONKA ZARZĄDU Spółki Energa Wytwarzanie SA z siedzibą w Gdańsku   1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: 1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),2)...