Komunikaty

Zmiany w zarządzie spółki Energa Oświetlenie

16 stycznia 2019 r. prezesem zarządu spółki Energa Oświetlenie został Marcin Stojek. 1 lutego 2019 r. na stanowisko wiceprezesa zarządu powołany został Jakub Farinade.   Zarząd Energi Oświetlenie sp. o.o. ...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska wiceprezesów zarządu Energa-Operator SA

Rada Nadzorcza Spółki ENERGA-OPERATOR SA   w związku z wygaśnięciem kadencji ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na trzy stanowiska: WICEPREZESÓW ZARZĄDU Spółki ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku   Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu Energa-Operator SA

Rada Nadzorcza Spółki ENERGA-OPERATOR SA   w związku z wygaśnięciem kadencji ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU Spółki ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku   Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska wiceprezesów Zarządu Energi Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w związku z wygaśnięciem kadencji ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na dwa stanowiska wiceprezesów Zarządu Energi Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na prezesa Zarządu Energi Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w związku z wygaśnięciem kadencji ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa Zarządu Energi Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej spółki Energa Wytwarzanie

18 stycznia 2019 r. do składu Rady Nadzorczej Energi Wytwarzanie SA został powołany Witold Kąkol.  ...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na prezesa Zarządu Energi Kogeneracji Sp. z o.o.

Energa Kogeneracja Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa Zarządu Energi Kogeneracji Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu Energi Serwis

Spółka Energa Serwis Sp. z o.o. ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: CZŁONKA ZARZĄDU Spółki Energa Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce   Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia), życiorys zawodowy (CV)...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na wiceprezesa Zarządu Energi Oświetlenie

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa Zarządu Energi Oświetlenie.

Zmiana w zarządzie spółki Energa Serwis

Rezygnację z członkostwa w Zarządzie Energi Serwis Sp. z o.o., 31 grudnia 2018 r., złożył Kacper Stachowski. ...