Komunikaty

Zmiany w składzie Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka SA

Rada Nadzorcza Energa Elektrownie Ostrołęka 5 kwietnia 2019 r. podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu IX kadencji spółki.  W wyniku rozstrzygniętego konkursu, do składu Zarządu IX kadencji powołano: Pana Leszka Kowalskiego – powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, Pana Mariusza Wdowczyka  – powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, Panią Katarzynę Kamińską – powierzając...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wiceprezesa Zarządu Energi Serwis sp. z o.o.

Spółka Energa Serwis Sp. z o.o.  w związku z wygaśnięciem kadencji ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: WICEPREZESA ZARZĄDU Spółki Energa Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce   Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa Zarządu Energi Serwis sp. z o.o.

Spółka Energa Serwis Sp. z o.o.  w związku z wygaśnięciem kadencji ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU Spółki Energa Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce   Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do...

Wydłużony termin składania aplikacji na stanowiska Wiceprezesów Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka SA

Rada Nadzorcza ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA informuje, iż termin składania aplikacji w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska Wiceprezesów Zarządu Spółki został wydłużony do dnia 21 marca 2019 roku. ...

Wydłużony termin składania aplikacji na stanowisko Prezesa Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka SA

Rada Nadzorcza Energa Elektrownie Ostrołęka SA informuje, iż termin składania aplikacji w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki został wydłużony do dnia 21 marca 2019 roku. Link do ogłoszenia ...

Zmiany w składzie Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka SA

Rada Nadzorcza spółki Energa Elektrownie Ostrołęka odwołała Jerzego Greca z funkcji prezesa Zarządu tej spółki, do czasowego wykonywania funkcji prezesa Zarządu delegując jednocześnie członka Rady – Danutę Makowską. ...

Wydłużony termin składania aplikacji na stanowiska wiceprezesów Zarządu Energa-Operator SA

Rada Nadzorcza Energa-Operator SA informuje, iż termin składania aplikacji w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska wiceprezesów Zarządu spółki został wydłużony do 15 marca 2019 roku. Link do ogłoszenia. ...

Wydłużony termin składania aplikacji na stanowisko prezesa Zarządu Energa-Operator SA

Rada Nadzorcza Energa-Operator SA informuje, iż termin składania aplikacji w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa Zarządu spółki został wydłużony do 15 marca 2019 roku.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska wiceprezesów Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka SA

Rada Nadzorcza spółki Energa Elektrownie Ostrołęka w związku z wygaśnięciem kadencji ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na dwa stanowiska wiceprezesów Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka z siedzibą w Ostrołęce.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka SA

Rada Nadzorcza spółki Energa Elektrownie Ostrołęka w związku z wygaśnięciem kadencji ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce.