Komunikaty

  Rada Nadzorcza Spółki ENERGA-OBRÓT SAogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:WICEPREZESA ZARZĄDUSpółki ENERGA-OBRÓT SA z siedzibą w Gdańsku   1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),2) życiorys zawodowy (CV)...

20 maja 2020 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 kwietnia 2020 roku. ...

Spółka ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: WICEPREZESA ZARZĄDU Spółki ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Rada Nadzorcza Spółki ENERGA Invest Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:CZŁONKA ZARZĄDU Spółki ENERGA Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Spółka CCGT Grudziądz Sp. z o.o. ogłaszapostępowane kwalifikacyjne na stanowisko:PREZESA ZARZĄDUSpółki CCGT Grudziądz Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),2) życiorys zawodowy (CV)...

Spółka ENERGA Logistyka Sp. z o.o. ogłaszapostępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:WICEPREZESA ZARZĄDUSpółki ENERGA Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku   1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),2) życiorys zawodowy...

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Energa OZE SA podjęła uchwały w sprawie powołania zarządu spółki III kadencji.

Zarząd  Energi SA  informuje, że w dniu 5 maja 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 7 maja 2020 roku w skład Zarządu VI kadencji Energi SA Pani Iwony Waksmundzkiej-Olejniczak, powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. ...

Spółka ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ogłaszapostępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:WICEPREZESA ZARZĄDUSpółki ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: 1) kwestionariusz osobowy i obowiązek informacyjny, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do...