Komunikaty

ZP/02/EITE-DS/2018 - zestawienie złożonych wniosków

Publikujemy zestawienie złożonych wniosków w postępowaniu ZP/02/EITE-DS/2018 dotyczącym Świadczenia usług informatycznych w zakresie rozwoju systemu obsługi sprzedaży obejmującego CRM funkcjonujący w Grupie Energa ...

ZP/01/EITE-DB/2018 - zestawienie złożonych wniosków

Publikujemy zestawienie złożonych wniosków w postępowaniu ZP/01/EITE-DB/2018 dotyczącym Świadczenia usług informatycznych w zakresie rozwoju systemu obsługi sprzedaży obejmującego system bilingowy funkcjonujący w Grupie Energa ...

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu spółki Energa Wytwarzanie SA

Spółka Energa Wytwarzanie SAGrunwaldzka nr 472, 80-309 Gdańskogłaszao postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: CZŁONKA ZARZĄDU Spółki Energa Wytwarzanie SA z siedzibą w Gdańsku   1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: 1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),2)...

Utrudnienia z dostępem do strony www.bip.energa.pl

W związku z planowanymi 21 maja 2018 roku pracami nad nową odsłoną portalu www.bip.energa.pl mogą pojawić się utrudnienia z dostępem do strony w tym dniu. Za utrudnienia przepraszamy. ...

ZP/EITE/02/DA/2017 - informacja o wyniku postępowania pn. „Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu Siebel”

Zapraszamy do zapoznania się z treścią informacji o wyniku postępowania z dnia 16 maja 2018 roku w przedmiocie: „Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu Siebel” - ZP/EITE/02/DA/2017. ...

Nowy wiceprezes Energi Logistyki Sp. z o.o.

Informujemy, że decyzją Zgromadzenia Wspólników Jackowi Sadajowi powierzono z dniem 14 maja 2018 roku funkcję wiceprezesa Zarządu Energi Logistyki Sp. z o.o. ...

ZP/01/EITE-DB/2018 - wyjaśnienie treści SIWZ dotyczące postępowania pn. Świadczenie usług informatycznych w zakresie rozwoju systemu obsługi sprzedaży obejmującego system bilingowy w Grupie Energa

Zapraszamy do zapoznania się z wyjaśnieniem treści SIWZ z dnia 11 maja 2018 roku dotyczącego postępowania pn. Świadczenie usług informatycznych w zakresie rozwoju systemu obsługi sprzedaży obejmującego system bilingowy funkcjonujący w Grupie Energa - ZP/01/EITE-DB/2018. ...

ZP/01/EOB-BZZL/2018 - zestawienie złożonych ofert dotyczących zamówienia pn. "Realizacja usług polegających na świadczeniu pracy tymczasowej na rzecz Energi-Obrót SA - kierowanie...

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem ofert dotyczących zamówienia pn. "Realizacja usług polegających na świadczeniu pracy tymczasowej na rzecz Energi-Obrót SA - kierowanie pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji pracy tymczasowej na rzecz Zamawiającego" - ZP/01/EOB-BZZL/2018 ...

Zmiana w składzie Zarządu Energi Obrotu.

Rada Nadzorcza, 25 kwietnia 2018 roku, powołała Dariusza Falkiewicza do Zarządu Energi Obrotu powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. Obecny skład Zarządu Energi Obrotu: Dariusz Falkiewicz, Prezes Zarządu, Dariusz Chrzanowski, Wiceprezes Zarządu, Błażej Krawczyszyn, Wiceprezes Zarządu, Jarosław Wittstock, Wiceprezes Zarządu. ...

Zawiadomienie o unieważnieniu oferty oraz wykonawcy dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług utrzymania oraz rozwoju dla systemu Siebel”

Zapraszamy do zapoznania się treścią zawiadomienia o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie czynności wykluczenia wykonawcy dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ...