Komunikaty

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Energa SA

ENERGA Spółka Akcyjna   OGŁOSZENIE O  POSTĘPOWANIU  KWALIFIKACYJNYM  NA STANOWISKO   PREZESA ZARZĄDU ENERGA SA   Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 16 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna Kandydaci na powyższe stanowisko muszą spełniać łącznie następujące...

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu ds. Komunikacji spółki Energa SA

ENERGA Spółka Akcyjna   OGŁOSZENIE O  POSTĘPOWANIU  KWALIFIKACYJNYM  NA STANOWISKO   CZŁONKA ZARZĄDU ENERGA SA DS.  KOMUNIKACJI   Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 16 ust. ...

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki ENERGA Centrum Usług Wspólnych

Spółka ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko WICEPREZESA ZARZĄDU Spółki ENERGA Centrum Usług Wspólnych

Zmiana w Zarządzie spółki Energa OZE

W dniu 12 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza spółki Energa OZE odwołała wiceprezesa Adama Galanka z dotychczas pełnionej funkcji - członka Zarządu Energa OZE. Odwołanie ma związek z faktem, iż w dniu 8 listopada 2019 r. Pan Adam Galanek objął funkcję prezesa Zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka C. ...

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Spółki Energa OZE

Rada Nadzorcza Spółki Energa OZE S.A.ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko CZŁONKA ZARZĄDU Spółki Energa OZE S.A. z siedzibą w Gdańsku

Wydłużenie terminu postępowania kwalifikacyjnego na wiceprezesa zarządu Energa Ochrona

Dnia 31 października 2019 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Energa Ochrona Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie wydłużenia terminu składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym mającym na celu wyłonienie najlepszego kandydata na Wiceprezesa Zarządu Spółki Energa Ochrona Sp. ...

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Energa Ochrona

Spółka ENERGA Ochrona Sp. z o.o. ogłaszapostępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:Wiceprezesa ZarząduSpółki ENERGA Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),2) życiorys zawodowy (CV)...

Nowy skład Zarządu Spółki Energa Kogeneracja

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Energa Kogeneracja Sp. z o.o. 12 września 2019 r. podjęło Uchwałę Nr 2 o powołaniu do składu Zarządu Pana Tomasza Brauna i powierzeniu Jemu funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ...

Zmiana nazwy spółki z Energa Wytwarzanie SA na Energa OZE SA

3 września 2019 r. nastąpiła zmiana wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) spółki, w dziale 1, rubryce 1 – „Dane podmiotu”, w pkt. 3 „Firma, pod którą spółka działa” dokonano zmiany z  „Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna” na „Energa OZE Spółka Akcyjna”. ...

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ENERGA Kogeneracja

Spółka ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. ogłaszao postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko:Wiceprezesa ZarząduSpółki ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu   1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),2) życiorys...