Komunikaty

Rada Nadzorcza spółki Energa Elektrownie Ostrołęka informuje, iż w dniu 24 lipca 2020 roku podjęła uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu spółki Pana Leszka Kowalskiego z funkcji Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Wdowczyka z funkcji Wiceprezesa Zarządu tej spółki. ...

Spółka ENERGA Logistyka Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:WICEPREZESA ZARZĄDU DS. SPRZEDAŻY w Spółce ENERGA Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku

Spółka Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU

Spółka CCGT Grudziądz Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU Spółki CCGT Grudziądz Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

Spółka ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:WICEPREZESA ZARZĄDU Spółki ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Spółka ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.  ogłasza postępowane kwalifikacyjne na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU Spółki ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Energa Serwis Sp. z o.o. ogłaszapostępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: CZŁONEK ZARZĄDUSpółki Energa Serwis Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrołęce   Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: Kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia), Życiorys zawodowy (CV) oraz list...

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Energi Ochrona Sp. z o.o. powołało do składu Zarządu Spółki i powierzyło funkcję Wiceprezesa Klaudiuszowi Breńda.  ...

1 lipca br. Rada Nadzorcza Energi Informatyka i Technologie powołała do składu Zarządu Katarzynę Kazimierską na stanowisko wiceprezesa spółki. ...

22 czerwca br. Rada Nadzorcza Energi Logistyki powołała do składu Zarządu Artura Pławnego na stanowisko wiceprezesa spółki. ...