converter.jpgconverter (1).jpgconverter (2).jpgconverter (3).jpg 

Energa SA z siedzibą w Gdańsku została zawiązana 6 grudnia 2006 roku przez Skarb Państwa, który objął 51% akcji, Koncern Energetyczny Energa SA, który objął 32% akcji i Zespół Elektrowni Ostrołęka SA, który objął 17% akcji. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 8 stycznia 2007 roku.  Jej akcje są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od grudnia 2013 roku. Wchodzą w skład indeksu największych polskich spółek giełdowych (WIG 30) oraz w skład  indeksów spółek odpowiedzialnych społecznie: RESPECT Index i FTSE4Good Emerging.

Obecnie PKN ORLEN S.A. ma 80,01 % udziału w kapitale zakładowym, pozostali akcjonariusze mają 19,99 %. Czytaj więcej w Raporcie bieżącym nr 35/2020 Zmiana stanu posiadania akcji Energa SA przez PKN ORLEN S.A. oraz powstanie stosunku dominacji

KRS
Energa SA wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk -  Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591.


REGON 220353024

NIP 
Numer identyfikacji podatkowej i dane do faktur VAT wystawianych przez kontrahentów:
Energa SA
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

NIP 957-095-77-22

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia: 2008-01-17

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-08-20 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-18 Katarzyna Witt Publikacja od 2020-05-18 13:51
2020-05-18 Katarzyna Witt Wstrzymanie publikacji
2020-05-18 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-18 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-18 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-12 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-12 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-12 Katarzyna Witt Publikacja od 2020-05-12 14:10
2020-05-12 Katarzyna Witt Wstrzymanie publikacji