siedziba bip 

Energa SA z siedzibą w Gdańsku została zawiązana 6 grudnia 2006 roku przez Skarb Państwa, który objął 51% akcji, Koncern Energetyczny Energa SA, który objął 32% akcji i Zespół Elektrowni Ostrołęka SA, który objął 17% akcji. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 8 stycznia 2007 roku.  Jej akcje są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od grudnia 2013 roku. Wchodzą w skład indeksu największych polskich spółek giełdowych (WIG 30) oraz w skład  indeksów spółek odpowiedzialnych społecznie: RESPECT Index i FTSE4Good Emerging.

Obecnie PKN ORLEN S.A. ma 90,92% udziału w kapitale zakładowym, pozostali akcjonariusze mają 9,08%. Więcej w zakładce Struktura własnościowa.

KRS
Energa SA wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk -  Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591.


REGON 220353024

NIP 
Numer identyfikacji podatkowej i dane do faktur VAT wystawianych przez kontrahentów:
Energa SA
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

NIP 957-095-77-22

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia: 2008-01-17

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2023-05-25 Grzegorz Irczuk Edycja
2023-05-25 Grzegorz Irczuk Edycja
2023-05-25 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-05-25 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-03-29 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-03-29 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-03-29 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-03-29 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-03-29 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-03-29 Grzegorz Irczuk Edycja