Drukuj dokument

Rejestr zmian dokumentu

Informacje o spółce

converter.jpgconverter (1).jpgconverter (2).jpgconverter (3).jpg 

Energa SA z siedzibą w Gdańsku została zawiązana 6 grudnia 2006 roku przez Skarb Państwa, który objął 51% akcji, Koncern Energetyczny Energa SA, który objął 32% akcji i Zespół Elektrowni Ostrołęka SA, który objął 17% akcji. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 8 stycznia 2007 roku. Do 11 grudnia 2013 roku, kiedy to Energa SA zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jednosobowym właścicielem spółki był Skarb Państwa. Obecnie Skarb Państwa ma 51,52% udziału w kapitale zakładowym, pozostali akcjonariusze mają 48,48%.

Energa SA od 2014 roku jest w składzie indeksu  WIG20, a także indeksu spółek odpowiedzialnych RESPECT Index, który obejmuje swoim portfelem spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Od grudnia 2016 roku Energa SA weszła w skład londyńskiego indeksu FTSE4 Good Emerging.

Energa SA pełni funkcję spółki zarządzającej Grupą Energa.

KRS
Energa SA wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk -  Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591.


REGON 220353024


NIP 
Numer identyfikacji podatkowej i dane do faktur VAT wystawianych przez kontrahentów:
Energa SA
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

NIP 957-095-77-22

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia: 2008-01-17

Rejestr zmian dokumentu
Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-06-24 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-24 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-24 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-08 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-08 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-08 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-08 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-08 Katarzyna Witt Edycja
2018-06-04 Natalia Cebula Edycja
2018-06-04 Natalia Cebula Edycja
2018-06-04 Natalia Cebula Edycja
2018-05-15 Natalia Cebula Edycja
2018-03-26 Grzegorz Irczuk Edycja
2017-10-10 Grzegorz Irczuk Edycja
2017-08-18 Katarzyna Witt Edycja
2017-05-08 Katarzyna Witt Edycja
2017-05-08 Katarzyna Witt Edycja
2017-05-04 Katarzyna Witt Edycja
2017-05-04 Katarzyna Witt Edycja
2017-04-20 Katarzyna Witt Edycja
2017-04-20 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-19 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-07-27 Katarzyna Witt Edycja
2016-07-27 Katarzyna Witt Edycja
2016-04-13 Katarzyna Witt Edycja
2016-03-07 Katarzyna Witt Edycja
2015-11-30 Katarzyna Witt Edycja
2015-11-30 Katarzyna Witt Edycja
2015-07-13 Katarzyna Witt Edycja
2015-05-18 Katarzyna Witt Edycja
2015-02-19 Bożena Dubicka Edycja
2014-12-16 Katarzyna Witt Edycja
2014-07-17 Katarzyna Witt Edycja
2014-05-09 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-09 Bożena Dubicka Publikacja
2014-05-09 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2014-05-09 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-07 Katarzyna Witt Edycja
2014-05-05 Katarzyna Witt Edycja
2014-05-05 Katarzyna Witt Edycja
2014-05-05 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-15 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-15 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-15 Katarzyna Witt Edycja
2014-03-26 Katarzyna Witt Edycja
2014-02-17 Bożena Dubicka Edycja
2014-01-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-01-30 Katarzyna Witt Edycja
2013-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2013-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2013-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2013-11-05 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-23 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-23 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-23 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-23 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-23 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-23 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-15 Bożena Dubicka Publikacja
2013-10-15 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2013-10-15 Bożena Dubicka Edycja
2013-09-19 Katarzyna Witt Edycja
2013-02-05 Katarzyna Witt Edycja
2013-02-05 Katarzyna Witt Edycja
2013-01-31 Katarzyna Witt Edycja
2013-01-31 Katarzyna Witt Edycja
2013-01-31 Katarzyna Witt Edycja
2013-01-31 Katarzyna Witt Edycja
2013-01-31 Katarzyna Witt Edycja
2013-01-31 Katarzyna Witt Edycja
2012-12-06 Bożena Dubicka Edycja
2012-12-06 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2012-12-06 Bożena Dubicka Edycja
2012-12-06 Bożena Dubicka Edycja
2012-12-06 Bożena Dubicka Edycja
2012-12-06 Bożena Dubicka Edycja
2012-12-06 Bożena Dubicka Edycja
2012-10-30 Bożena Dubicka Edycja
2012-10-30 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2012-10-30 Bożena Dubicka Edycja
2012-10-26 Bożena Dubicka Edycja
2012-10-23 Bożena Dubicka Edycja
2012-07-03 Bożena Dubicka Edycja
2012-05-31 Bożena Dubicka Edycja
2012-04-18 Bożena Dubicka Edycja
2012-01-02 Bożena Dubicka Edycja
2012-01-02 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2012-01-02 Bożena Dubicka Edycja
2012-01-02 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2012-01-02 Bożena Dubicka Edycja
2012-01-02 Bożena Dubicka Edycja
2012-01-02 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2012-01-02 Bożena Dubicka Edycja
2012-01-02 Bożena Dubicka Edycja
2011-03-08 Bożena Dubicka Edycja
2010-01-06 Bożena Dubicka Edycja
2009-07-07 Bożena Dubicka Edycja
2008-11-03 Bożena Dubicka Edycja
2008-11-03 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2008-02-21 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-21 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-21 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-21 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-21 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-21 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-21 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-21 Odpublikowany automatycznie Wstrzymanie publikacji
2008-02-20 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-20 Odpublikowany automatycznie Wstrzymanie publikacji
2008-02-19 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-19 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2008-01-17 Bożena Dubicka Publikacja