Komunikaty

  Energa Serwis Sp. z o.o.ogłaszapostępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:1. CZŁONEK ZARZĄDU2. CZŁONEK ZARZĄDUSpółki Energa Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce   I. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: 1. ...

Energa Serwis Sp. z o.o. ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska: 1. CZŁONEK ZARZĄDU2. CZŁONEK ZARZĄDU Spółki Energa Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce   I. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: Kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia), Życiorys...

Rada Nadzorcza Energa Elektrownie Ostrołęka SA ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU   Spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce   I. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: Kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia), Życiorys...

Spółka ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: WICEPREZESA ZARZĄDU DS. ADMINISTRACJI I FINANSÓW Spółki ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Rada Nadzorcza ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce

Rada Nadzorcza ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: PREZES ZARZĄDU Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce

Rada Nadzorcza spółki Energa Elektrownie Ostrołęka informuje, iż w dniu 24 lipca 2020 roku podjęła uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu spółki Pana Leszka Kowalskiego z funkcji Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Wdowczyka z funkcji Wiceprezesa Zarządu tej spółki. ...

Spółka ENERGA Logistyka Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:WICEPREZESA ZARZĄDU DS. SPRZEDAŻY w Spółce ENERGA Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku

Spółka Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU

Spółka CCGT Grudziądz Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU Spółki CCGT Grudziądz Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu