Komunikaty

Zarząd Energi SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 29 czerwca 2020 roku podjęło uchwały o: 1) odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji: - Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, - Pana Zbigniewa Wtulicha pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, - Pani Agnieszki Terlikowskiej-Kuleszy...

Spółka Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya Sp. z o.o. ogłaszapostępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:PREZESA ZARZĄDUSpółki Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya Sp. z o.o.z siedzibą w Gdańsku 1. ...

8 czerwca br. Rada Nadzorcza Energi Obrotu powołała do składu Zarządu Elżbietę Bugaj na stanowisko wiceprezesa spółki. Pani wiceprezes obejmie stanowisko 15 czerwca. ...

  Rada Nadzorcza Spółki ENERGA-OBRÓT SAogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:WICEPREZESA ZARZĄDUSpółki ENERGA-OBRÓT SA z siedzibą w Gdańsku   1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),2) życiorys zawodowy (CV)...

20 maja 2020 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 kwietnia 2020 roku. ...

Spółka ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: WICEPREZESA ZARZĄDU Spółki ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Rada Nadzorcza Spółki ENERGA Invest Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:CZŁONKA ZARZĄDU Spółki ENERGA Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Spółka CCGT Grudziądz Sp. z o.o. ogłaszapostępowane kwalifikacyjne na stanowisko:PREZESA ZARZĄDUSpółki CCGT Grudziądz Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),2) życiorys zawodowy (CV)...

Spółka ENERGA Logistyka Sp. z o.o. ogłaszapostępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:WICEPREZESA ZARZĄDUSpółki ENERGA Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku   1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),2) życiorys zawodowy...