Drukuj dokument

Rejestr zmian dokumentu

Organy spółki i ich kompetencje

(Na podstawie: STATUT - V ORGANY SPÓŁKI - Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Energa SA  w dniu 21 grudnia 2009r. -  ze zmianami dokonanymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA z dnia 26 czerwca 2017 roku, zarejestrowanymi w KRS w dniu 6 października 2017 roku)

§ 11

1.Organami spółki są:

   1)  Zarząd,

   2)  Rada Nadzorcza,

   3)  Walne Zgromadzenie

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia: 2008-02-19

Rejestr zmian dokumentu
Data Edytor Rodzaj zmiany
2017-10-10 Grzegorz Irczuk Edycja
2017-10-10 Grzegorz Irczuk Edycja
2017-05-02 Katarzyna Witt Edycja
2017-05-02 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-01 Katarzyna Witt Edycja
2017-02-06 Katarzyna Witt Edycja
2017-02-06 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-19 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-19 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-07-27 Katarzyna Witt Publikacja
2016-07-27 Katarzyna Witt Wstrzymanie publikacji
2015-10-07 Bożena Dubicka Publikacja
2015-10-01 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2015-07-13 Katarzyna Witt Edycja
2014-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2014-05-09 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-07 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-30 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-15 Katarzyna Witt Edycja
2014-04-15 Katarzyna Witt Edycja
2013-12-03 Katarzyna Witt Edycja
2013-10-15 Bożena Dubicka Edycja
2013-10-01 Bożena Dubicka Publikacja
2013-10-01 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2013-10-01 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2013-10-01 Bożena Dubicka Edycja
2013-09-13 Bożena Dubicka Edycja
2013-09-10 Bożena Dubicka Edycja
2013-09-06 Bożena Dubicka Edycja
2013-03-14 Katarzyna Witt Edycja
2013-03-14 Katarzyna Witt Edycja
2013-03-14 Katarzyna Witt Edycja
2013-03-14 Katarzyna Witt Edycja
2013-03-12 Katarzyna Witt Edycja
2013-02-19 Bożena Dubicka Edycja
2013-02-01 Katarzyna Witt Edycja
2012-10-26 Bożena Dubicka Edycja
2012-10-26 Bożena Dubicka Edycja
2012-04-18 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2010-02-01 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-21 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-21 Odpublikowany automatycznie Wstrzymanie publikacji
2008-02-20 Bożena Dubicka Edycja
2008-02-20 Odpublikowany automatycznie Wstrzymanie publikacji
2008-02-19 Bożena Dubicka Publikacja