Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Organy spółki i ich kompetencje

(Na podstawie: STATUT - V ORGANY SPÓŁKI - Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Energa SA  w dniu 21 grudnia 2009r. - ze zmianami dokonanymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA z dnia 29 czerwca 2020 roku, zarejestrowanymi w KRS w dniu 17 lipca 2020 roku.) 

§ 11

1.Organami spółki są:

   1)  Zarząd,

   2)  Rada Nadzorcza,

   3)  Walne Zgromadzenie

 

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia: 2008-02-19

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-08-20 Katarzyna Witt Edycja
2020-08-07 Katarzyna Witt Edycja
2020-06-16 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-26 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-26 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-12 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-12 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-12 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-12 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-29 Katarzyna Witt Edycja