Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Organy spółki i ich kompetencje

(Na podstawie: STATUT - V ORGANY SPÓŁKI - Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Energa SA  w dniu 21 grudnia 2009r. - ze zmianami dokonanymi uchwałami chwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z dnia 14 czerwca 2021 roku
zarejestrowany w KRS w dniu 21 lipca 2021 roku) 

 

§ 11

1.Organami spółki są:

   1)  Zarząd,

   2)  Rada Nadzorcza,

   3)  Walne Zgromadzenie

 

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia: 2008-02-19

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2021-07-22 Katarzyna Witt Edycja
2020-08-20 Katarzyna Witt Edycja
2020-08-07 Katarzyna Witt Edycja
2020-06-16 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-26 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-26 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-12 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-12 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-12 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-12 Katarzyna Witt Edycja