Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Uzasadnienie ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu Spółki Energa Invest Sp. z o.o.

Uzasadnienie ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu Spółki ENERGA Invest Sp. z o.o.

 

Głównym przedmiotem działania Spółki jest przygotowanie, zarządzanie i wdrażanie projektów inwestycyjnych w zakresie sieci dystrybucyjnych, stacji elektroenergetycznych, odnawialnych jednostek wytwórczych oraz hydrotechniki. Spółka posiada pełne zaplecze kadrowe i potencjał do wykonywania na rzecz podmiotów z Grupy Energa i podmiotów inwestycji realizowanych „pod klucz” począwszy od etapu poprzedzającego projektowanie do etapu oddania do eksploatacji.

W planach Spółki znajduje się realizacja programu konsolidacja ze spółką ORLEN Projekt S.A. Obydwa podmioty posiadają podobny zakres działania, stąd zasadne jest połączenie obu Spółek. Działanie to znacznie wzmocni potencjał działalności i rozszerzy specjalizację o obszary związane z inwestycjami w szeroko pojętej energetyce.

Uwzględniając plany konsolidacyjne ważne jest utrzymanie zmotywowanej kadry menadżerskiej, która sprawnie przeprowadzi proces konsolidacji obu spółek.

W przypadku spółki Energa Invest Sp. z o.o. zaistniały przesłanki określone art. 4. ust. 3 Ustawy uzasadniające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia członków zarządu spółki. Ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia możliwe jest w szczególnych okolicznościach dotyczących Spółki bądź rynku na którym ona działa, w tym w przypadku okoliczności dotyczą Spółki ponieważ istnieje ryzyko utraty unikalnych kompetencji, zwłaszcza w przypadku pozyskania kandydatów z rynku lokalnego.

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2023-01-23

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2023-01-23 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2023-01-23 08:52