Komunikaty

ENERGA Spółka Akcyjna OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU ENERGA S.A. Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 13 ust. 1 - 4 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna VII Kadencji Kandydaci na powyższe stanowisko muszą spełniać łącznie następujące...

Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w celu zawarcia umowy na Zakup licencji DBPlus Data Replicator Unlimited. ...

Energa Serwis Sp. z o.o. ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko WICEPREZESA ZARZĄDU Spółki Energa Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce I. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: Kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia), Życiorys zawodowy (CV) oraz...

ENERGA Spółka Akcyjna OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU ENERGA S.A. DS. FINANSOWYCH Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 13 ust. ...

Energa Spółka Akcyjna Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Energa S.A. Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 13 ust. 1 - 4 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna bieżącej VI Kadencji oraz VII Kadencji, która rozpocznie się począwszy od...

ENERGA Spółka Akcyjna OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU ENERGA S.A. DS. OPERACYJNYCH Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 13 ust. ...

ENERGA Spółka Akcyjna OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU ENERGA S.A. DS. KORPORACYJNYCH Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 13 ust. ...

ENERGA Spółka Akcyjna OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU ENERGA S.A. DS. KOMUNIKACJI Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 13 ust. ...

ENERGA Spółka Akcyjna OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU ENERGA S.A. DS. FINANSOWYCH Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 13 ust. ...

ENERGA Spółka Akcyjna OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU ENERGA S.A. Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 13 ust. 1 - 4 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna Kandydaci na powyższe stanowisko muszą spełniać łącznie następujące warunki:...