Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Uzasadnienie ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu Spółki Energa Logistyka Sp. z o.o.

Spółka Energa Logistyka pełni funkcję centrum zakupowego Grupy Energa, prowadzącym obsługę postępowań zakupowych dla spółek Grupy. Spółka na terenie objętym działalnością Energi Operatora świadczy obsługę logistyczną oraz dostarcza podstawowe materiały elektroenergetyczne, kompleksowo obsługuje dostawy inwestorskie, prowadząc w imieniu Energi Operatora zarówno zakupy operacyjne towarów, jak i dostawy materiałów elektroenergetycznych. Poza działalnością na rzecz Grupy, Energa Logistyka prowadzi sprzedaż materiałów elektroenergetycznych na rzecz innych podmiotów.

Ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia możliwe jest w szczególnych okolicznościach dotyczących Spółki bądź rynku na którym ona działa, w tym w przypadku okoliczności dotyczą Spółki ponieważ istnieje ryzyko utraty unikalnych kompetencji, zwłaszcza w przypadku pozyskania kandydatów z rynku lokalnego.

W przypadku spółki Energa Logistyka Sp. z o.o. zaistniały przesłanki określone art. 4. ust. 3 uzasadniające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia członków zarządu spółki.

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2023-01-23

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2023-01-23 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2023-01-23 08:43