Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Uzasadnienie ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu Spółki Energa Wytwarzanie S.A.

Uzasadnienie ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu Spółki Energa Wytwarzanie S.A.

Energa Wytwarzanie S.A. pełni rolę Podmiotu Wiodącego Linii Biznesowej Wytwarzania, w skład którego wchodzi 6 spółek - wytwórczych i wspierających. Jako Podmiot Wiodący, spółka Energa Wytwarzanie koordynuje działalność Grupy w ramach obszarów, tj.:

  • wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE),
  • wytwarzanie energii elektrycznej i/lub cieplnej w elektrowni systemowej, elektrociepłowniach i ciepłowniach,
  • przesył i dystrybucja ciepła,
  • świadczenie usług systemowych,
  • świadczenie usług wspierających, takich jak: usługi modernizacyjno-serwisowe.

Spółka prowadzi działalność w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz świadczy usługi systemowe, zarządza największą w kraju przepływową Elektrownią Wodną we Włocławku, 44 małymi elektrowniami wodnymi zlokalizowanymi głównie w północnej Polsce. Energa Wytwarzanie zarządza także Elektrownią Szczytowo-Pompową w Żydowie, która podobnie jak Elektrownia Wodna we Włocławku, stanowi istotny element krajowego systemu elektroenergetycznego. Dodatkowo spółka eksploatuje 5 farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce o mocy 211 MWe. Roczna produkcja energii elektrycznej ze 112 turbin wiatrowych na farmach należących do spółki wynosi około 430 GWh. W eksploatacji Energa Wytwarzanie znajdują się również 2 elektrownie fotowoltaiczne w Gdańsku i Czernikowie o łącznej mocy zainstalowanej ok. 5 MW.

W przypadku spółki Energa Wytwarzanie SA zaistniały przesłanki określone art. 4. ust. 3 Ustawy uzasadniające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia członków zarządu spółki. Ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia możliwe jest w szczególnych okolicznościach dotyczących Spółki bądź rynku na którym ona działa, w tym w przypadku okoliczności dotyczą Spółki ponieważ istnieje ryzyko utraty unikalnych kompetencji, zwłaszcza w przypadku pozyskania kandydatów z rynku lokalnego.

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2023-01-23

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2023-01-23 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2023-01-23 08:59