Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Uzasadnienie ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu Spółki ENERGA Ochrona Sp. z o.o.

 

Przedmiot działalności wynikający z koncesji to wykonywanie działalności gospodarczej

w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego. Spółka prowadzi działalności na terenie Polski.

Pomimo niejednorodnego i skomplikowanego rynku działalność Spółki ma wpływ na realizację strategicznych celów GK ENERGA.

 

Z tego względu kluczowe jest zapewnienie wykwalifikowanej kadry posiadającej odpowiednie kompetencje, która będzie realizowała strategiczne cele biznesowe Spółki a także miała wpływ na zwiększanie wyników finansowych.

 

Założona strategia rozwojowa to konsolidacja ze Spółką ORLEN Ochrona Sp. o.o., która wpłynie na zwiększenie wolumenu przychodów ze sprzedaży w kolejnych latach.

 

Ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia możliwe jest w szczególnych okolicznościach dotyczących Spółki bądź rynku na którym ona działa, w tym w przypadku okoliczności dotyczą Spółki ponieważ istnieje ryzyko utraty unikalnych kompetencji, zwłaszcza w przypadku pozyskania kandydatów z rynku lokalnego..

 

W przypadku spółki ENERGA Ochrona Sp. z o.o. zaistniały przesłanki określone art. 4. ust. 3 uzasadniające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia członków zarządu spółki.

Utworzone przez: Przemysław Majewski

Data utworzenia: 2020-12-10

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-12-10 Katarzyna Witt Publikacja od 2020-12-10 09:11