Komunikaty

Rada Nadzorcza Spółki Energa OZE S.A. ogłaszapostępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:WICEPREZESA ZARZĄDUSpółki Energa OZE S.A. z siedzibą w Gdańsku nowej III kadencji 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1) kwestionariusz osobowy i obowiązek informacyjny, zgodne ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona...

Spółka CCGT Grudziądz Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: PREZES ZARZĄDU Spółki CCGT Grudziądz Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

Spółka ENERGA Ochrona Sp. z o.o.ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:Wiceprezesa Zarządu Spółki ENERGA Ochrona Sp. z o.o.

W dniu 1 kwietnia 2020 r., uchwałą Zarządu spółki Energa OZE odwołano prokurę Panu Zenonowi Żyndzie. ...

31 marca 2020r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Enspirion Sp. z o.o. podjęło Uchwałę  o odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Prondzińskiego ...

Spółka Enspirion Sp. z o.o.ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:PREZESA ZARZĄDU Spółki Enspirion Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

W dniu  23 marca 2020 r. Rada Nadzorcza spółki Energa OZE podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 01 kwietnia 2020 roku do składu Zarządu Pana Bartłomieja Marchuta. ...

19 marca 2020 roku Minister Aktywów Państwowych złożył oświadczenie o powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki Pana Trajana Szuladzińskiego. Czytaj więcej w Raporcie bieżącym nr 19/2020 ...

Dnia 14 marca 2020 roku Rada Nadzorcza Energa SA  podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu  Pana Grzegorza Ksepko pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych. Czytaj więcej w Raporcie bieżącym nr 17/2020 ...

W dniu 10 marca 2020 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energa OZE SA podjęło uchwałę ws. zakończenia zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu i przywrócić do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki Energa OZE – Pana Piotra Melera. ...