Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Uzasadnienie ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu Spółki ECARB Sp. z o.o.

Spółka celowa utworzona w marcu 2020 roku do zarządzania udziałami GK ENERGA w Polskiej Grupie Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach. Spółka powstała w celu minimalizacji ryzyka i zmniejszenia wpływu na wyniki operacyjny ENERGA S.A.

Ze względu na brak danych finansowych za ostatnie dwa lata obrotowe Spółki rekomendowane jest ustalenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego członków zarządu zgodnie z I grupą określoną w Ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

 

W przypadku spółki ECARB Sp. z o.o. zaistniały przesłanki określone art. 4. ust. 3 uzasadniające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia członków zarządu spółki.

Utworzone przez: Przemysław Majewski

Data utworzenia: 2020-12-11

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-12-11 Katarzyna Witt Wstrzymanie publikacji
2020-12-11 Katarzyna Witt Publikacja od 2020-12-11 09:12
2020-12-10 Katarzyna Witt Publikacja od 2020-12-10 09:12