Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Uzasadnienie ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu Spółki ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. jest świadczenie usług księgowych, kadrowo-płacowych i administracyjnych na rzecz większości podmiotów Grupy Kapitałowej ENERGA. Podstawowym przedmiotem działalności jest działalność rachunkowo–księgowa (PKD 69.20.Z).

 

ECUW powstał w celu świadczenia usług księgowych i kadrowo-płacowych na rzecz spółek Grupy, jednak jego efektywne budowanie stworzyło sprzyjające warunki do rozszerzania zakresu działania o kolejne obszary działalności pomocniczej, wykraczające poza zakres funkcji księgowych i kadrowo-płacowych. W kolejnych latach działalność ECUW rozszerzona została o:

  • usługi administracyjne w zakresie zarządzania nieruchomościami, zarządzania majątkiem, obsługi biurowej i administracyjnej biur i stanowisk pracy, zarządzania transportem oraz obsługi kancelaryjnej,
  • usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania środowiskowego,
  • przeprowadzanie analiz porównawczych (benchmark'ów) i prowadzenie dokumentacji cen transferowych.

 

Kolejnym obszarem działalności pomocniczej, o który w ubiegłym roku ECUW rozszerzył swój zakres działania jest świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych, w świetle nowych przepisów wynikających z RODO.

 

Ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia możliwe jest w szczególnych okolicznościach dotyczących Spółki bądź rynku na którym ona działa, w tym w przypadku okoliczności dotyczą Spółki ponieważ istnieje ryzyko utraty unikalnych kompetencji, zwłaszcza w przypadku pozyskania kandydatów z rynku lokalnego a poziom i praktyka rynkowa wynagrodzenia istotnie odbiegają od proponowanych warunków..

 

W przypadku spółki ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zaistniały przesłanki określone art. 4. ust. 3 uzasadniające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia członków zarządu spółki.

 

Utworzone przez: Przemysław Majewski

Data utworzenia: 2020-12-10

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-12-11 Katarzyna Witt Wstrzymanie publikacji
2020-12-11 Katarzyna Witt Publikacja od 2020-12-10 07:45
2020-12-11 Katarzyna Witt Wstrzymanie publikacji
2020-12-11 Katarzyna Witt Publikacja od 2020-12-11 07:45
2020-12-11 Katarzyna Witt Wstrzymanie publikacji
2020-12-11 Katarzyna Witt Publikacja od 2020-12-11 08:45
2020-12-10 Katarzyna Witt Publikacja od 2020-12-10 09:12