Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Uzasadnienie ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu Spółki ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Spółka Energa Oświetlenie Sp. z o.o. świadczy kompleksową obsługę oświetleniową oraz usługę konserwacji oświetlenia na rzecz ponad 400 gmin na terenie sześciu województw. Spółka świadczy również usługi w zakresie reklam na słupach oświetleniowych, iluminacji obiektów i dekoracji świątecznych.

Dnia 6 listopada 2017 roku Zarząd ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.  zatwierdził Plan rozwoju spółki na lata 2018–2022.

 

Realizacja Planu wymaga od strony organizacyjnej zmiany i rozszerzenia struktury Spółki, zbudowanie nowych i rozwój posiadanych kompetencji pracowników, wynegocjowania umów ramowych ze spółkami Grupy ENERGA oraz w ramach nowego segmentu klientów (klient instytucjonalny – biznesowy). W konsekwencji Spółka zakłada wzrost etatyzacji, tak aby

w 2022 roku osiągnąć pułap 252 zatrudnionych pracowników. Zgodnie z Planem nastąpić ma także znacząca zmiana struktury przychodów Spółki.

 

W ramach planowanego rozwoju Spółki Zarząd Spółki podjął intensywne działania zamierzające do uruchomienia nowych inwestycji, nowych linii produktowych i zmian

w strukturze Spółki. Nawiązano współpracę z producentami sprzętu, który posłuży do uruchomienia nowych linii produktowych. Podjęto rozmowy zmierzające do pozyskania kluczowych klientów w nowych segmentach działalności Spółki.

 

Zatwierdzenie Planu spowodowało przejście Spółki do etapu realizacji restrukturyzacji Spółki w 5-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów

i przychodów Spółki. Powyższa przesłanka spełniała warunki wskazane w art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

 

Ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia możliwe jest w szczególnych okolicznościach dotyczących Spółki bądź rynku na którym ona działa, w tym w przypadku okoliczności dotyczą Spółki ponieważ istnieje ryzyko utraty unikalnych kompetencji, zwłaszcza w przypadku pozyskania kandydatów z rynku lokalnego..

 

W przypadku spółki ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. zaistniały przesłanki określone art. 4. ust. 3 uzasadniające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia członków zarządu spółki.

 

Utworzone przez: Przemysław Majewski

Data utworzenia: 2020-12-10

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-12-10 Katarzyna Witt Publikacja od 2020-12-10 09:11