Komunikaty

Rada Nadzorcza Spółki Energa OZE S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko CZŁONKA ZARZĄDU Spółki Energa OZE S.A.

Rada Nadzorcza Spółki ENERGA-OBRÓT SA ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: WICEPREZESÓW ZARZĄDU Spółki ENERGA-OBRÓT SA z siedzibą w Gdańsku   Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia), życiorys zawodowy (CV) oraz...

Spółka CCGT Grudziądz Sp. z o.o. ogłaszapostępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:PREZESA ZARZĄDUSpółki CCGT Grudziądz Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),2) życiorys zawodowy (CV)...

21 lutego 2020r. Rada Nadzorcza Spółki Energa Obrót SA odwołała ze składu Zarządu Jana Chlebowicza oraz Dariusza Chrzanowskiego ...

Zarząd spółki Energa SA ("Spółka") informuje, że 6 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 10 lutego 2020 roku w skład Zarządu VI kadencji Energa SA Marka Kasickiego, powierzając mu funkcję wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. ...

Spółka ECARB Sp. z o.o. w organizacji ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU spółki pod firmą ECARB Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Gdańsku   Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia), życiorys...

ENERGA Spółka Akcyjna OGŁOSZENIE O  POSTĘPOWANIU  KWALIFIKACYJNYM  NA STANOWISKO   WICEPREZESA ZARZĄDU ENERGA SA DS. FINANSOWYCH   Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 16 ust. ...

Spółka ENERGA SA ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU nowo zawiązywanej spółki pod firmą ECARB Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku   Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia), życiorys zawodowy...

  Aktualizacja 29 stycznia 2020 - Rada Nadzorcza spółki Energa SA postanowiła zakończyć postępowanie bez rozstrzygnięcia.   ENERGA Spółka Akcyjna OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU  KWALIFIKACYJNYM  NA STANOWISKO   WICEPREZESA ZARZĄDU ENERGA SA DS. ...

16 stycznia 2020r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze składu Zarządu VI kadencji Energi SA p. Jacka Kościelniaka, pełniącego funkcję wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Po zmnianie Zarząd pracuje w następującym składzie:  p. ...