Komunikaty

16 stycznia 2020r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze składu Zarządu VI kadencji Energi SA p. Jacka Kościelniaka, pełniącego funkcję wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Po zmnianie Zarząd pracuje w następującym składzie:  p. ...

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ENERGA Centrum Usług Wspólnych dnia 14 stycznia 2020 roku powołało w skład Zarządu Spółki Panią Alicję Omięcką i powierzyło Jej funkcję Prezesa Zarządu. ...

  Spółka ENERGA Ochrona Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:Wiceprezesa Zarządu Spółki ENERGA Ochrona

W dniu 13 grudnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energa OZE SA podjęło uchwałę o zawieszeniu w czynnościach Członka Zarządu i funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Piotra Melera. ...

Spółka ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ogłasza postępowane kwalifikacyjne na stanowisko:PREZESA ZARZĄDUSpółki ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),2)...

Zarząd spółki Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 17 grudnia 2019 roku w skład Zarządu VI kadencji Energa SA następujących osób:- Jacka Golińskiego, powierzając jemu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Energa SA,- Adriannę Sikorską, powierzając jej pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Energa SA ds. Komunikacji. ...

ENERGA Spółka Akcyjna   OGŁOSZENIE O  POSTĘPOWANIU  KWALIFIKACYJNYM  NA STANOWISKO   PREZESA ZARZĄDU ENERGA SA   Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 16 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna Kandydaci na powyższe stanowisko muszą spełniać łącznie następujące...

ENERGA Spółka Akcyjna   OGŁOSZENIE O  POSTĘPOWANIU  KWALIFIKACYJNYM  NA STANOWISKO   CZŁONKA ZARZĄDU ENERGA SA DS.  KOMUNIKACJI   Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 16 ust. ...

Spółka ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko WICEPREZESA ZARZĄDU Spółki ENERGA Centrum Usług Wspólnych

W dniu 12 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza spółki Energa OZE odwołała wiceprezesa Adama Galanka z dotychczas pełnionej funkcji - członka Zarządu Energa OZE. Odwołanie ma związek z faktem, iż w dniu 8 listopada 2019 r. Pan Adam Galanek objął funkcję prezesa Zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka C. ...