Komunikaty

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ENERGA Centrum Usług Wspólnych dnia 14 stycznia 2020 roku powołało w skład Zarządu Spółki Panią Alicję Omięcką i powierzyło Jej funkcję Prezesa Zarządu. ...

  Spółka ENERGA Ochrona Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:Wiceprezesa Zarządu Spółki ENERGA Ochrona

W dniu 13 grudnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energa OZE SA podjęło uchwałę o zawieszeniu w czynnościach Członka Zarządu i funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Piotra Melera. ...

Spółka ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ogłasza postępowane kwalifikacyjne na stanowisko:PREZESA ZARZĄDUSpółki ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),2)...

Zarząd spółki Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 17 grudnia 2019 roku w skład Zarządu VI kadencji Energa SA następujących osób:- Jacka Golińskiego, powierzając jemu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Energa SA,- Adriannę Sikorską, powierzając jej pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Energa SA ds. Komunikacji. ...

ENERGA Spółka Akcyjna   OGŁOSZENIE O  POSTĘPOWANIU  KWALIFIKACYJNYM  NA STANOWISKO   PREZESA ZARZĄDU ENERGA SA   Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 16 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna Kandydaci na powyższe stanowisko muszą spełniać łącznie następujące...

ENERGA Spółka Akcyjna   OGŁOSZENIE O  POSTĘPOWANIU  KWALIFIKACYJNYM  NA STANOWISKO   CZŁONKA ZARZĄDU ENERGA SA DS.  KOMUNIKACJI   Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 16 ust. ...

Spółka ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko WICEPREZESA ZARZĄDU Spółki ENERGA Centrum Usług Wspólnych

W dniu 12 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza spółki Energa OZE odwołała wiceprezesa Adama Galanka z dotychczas pełnionej funkcji - członka Zarządu Energa OZE. Odwołanie ma związek z faktem, iż w dniu 8 listopada 2019 r. Pan Adam Galanek objął funkcję prezesa Zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka C. ...

Rada Nadzorcza Spółki Energa OZE S.A.ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko CZŁONKA ZARZĄDU Spółki Energa OZE S.A. z siedzibą w Gdańsku