Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Energi SA

Zarząd Energi SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 29 czerwca 2020 roku podjęło uchwały o:

1) odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji:

- Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej,

- Pana Zbigniewa Wtulicha pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

- Pani Agnieszki Terlikowskiej-Kuleszy pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej,

- Pana Andrzeja Powałowskiego pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej,

- Pana Trajana Szuladzińskiego pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej,

- Pana Macieja Żółtkiewicza pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej.

2) powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji:

- Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak jako Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności,

- Pani Agnieszki Terlikowskiej-Kuleszy jako Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności,

- Pana Trajana Szuladzińskiego jako Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności,

- Pana Jarosława Piotra Dybowskiego,

- Pani Agnieszki Żyro,

- Pani Sylwii Kobyłkiewicz.

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2020-06-29

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-06-30 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2020-06-30 07:43