Komunikaty

Spółka ENERGA Ochrona Sp. z o.o.ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:Wiceprezesa Zarządu Spółki ENERGA Ochrona Sp. z o.o.

W dniu 1 kwietnia 2020 r., uchwałą Zarządu spółki Energa OZE odwołano prokurę Panu Zenonowi Żyndzie. ...

31 marca 2020r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Enspirion Sp. z o.o. podjęło Uchwałę  o odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Prondzińskiego ...

Spółka Enspirion Sp. z o.o.ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:PREZESA ZARZĄDU Spółki Enspirion Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

W dniu  23 marca 2020 r. Rada Nadzorcza spółki Energa OZE podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 01 kwietnia 2020 roku do składu Zarządu Pana Bartłomieja Marchuta. ...

19 marca 2020 roku Minister Aktywów Państwowych złożył oświadczenie o powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki Pana Trajana Szuladzińskiego. Czytaj więcej w Raporcie bieżącym nr 19/2020 ...

Dnia 14 marca 2020 roku Rada Nadzorcza Energa SA  podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu  Pana Grzegorza Ksepko pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych. Czytaj więcej w Raporcie bieżącym nr 17/2020 ...

W dniu 10 marca 2020 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energa OZE SA podjęło uchwałę ws. zakończenia zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu i przywrócić do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki Energa OZE – Pana Piotra Melera. ...

11 marca br. Rada Nadzorcza Energi Obrotu SA powołała do składu Zarządu Małgorzatę Piątek oraz Artura Czarneckiego na stanowiska wiceprezesów spółki.

Rada Nadzorcza Spółki Energa OZE S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko CZŁONKA ZARZĄDU Spółki Energa OZE S.A.