Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Uzasadnienie ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu Spółki Energa Wytwarzanie S.A.

Energa Wytwarzanie S.A. pełni rolę Podmiotu Wiodącego Linii Biznesowej Wytwarzania, w skład którego wchodzi 6 spółek - wytwórczych i wspierających. Jako Podmiot Wiodący, spółka Energa Wytwarzanie koordynuje działalność Grupy w ramach obszarów, tj.:

  • wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE),
  • wytwarzanie energii elektrycznej i/lub cieplnej w elektrowni systemowej, elektrociepłowniach i ciepłowniach,
  • przesył i dystrybucja ciepła,
  • świadczenie usług systemowych,
  • świadczenie usług wspierających, takich jak: usługi modernizacyjno-serwisowe.

Spółka prowadzi działalność w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz świadczy usługi systemowe, zarządza największą w kraju przepływową Elektrownią Wodną we Włocławku, 44 małymi elektrowniami wodnymi zlokalizowanymi głównie w północnej Polsce. Energa Wytwarzanie zarządza także Elektrownią Szczytowo-Pompową w Żydowie, która podobnie jak Elektrownia Wodna we Włocławku, stanowi istotny element krajowego systemu elektroenergetycznego. Dodatkowo spółka eksploatuje 5 farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce o mocy 211 MWe. Roczna produkcja energii elektrycznej ze 112 turbin wiatrowych na farmach należących do spółki wynosi około 430 GWh. W eksploatacji Energa Wytwarzanie znajdują się również 2 elektrownie fotowoltaiczne w Gdańsku i Czernikowie o łącznej mocy zainstalowanej ok. 5 MW.

W przypadku spółki Energa Wytwarzanie SA zaistniały przesłanki określone art. 4. ust. 3 Ustawy uzasadniające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia członków zarządu spółki. Ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia możliwe jest w szczególnych okolicznościach dotyczących Spółki bądź rynku na którym ona działa, w tym w przypadku okoliczności dotyczą Spółki ponieważ istnieje ryzyko utraty unikalnych kompetencji, zwłaszcza w przypadku pozyskania kandydatów z rynku lokalnego.

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2023-07-31

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2023-07-31 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2023-07-31 09:47