Komunikaty

Spółka ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. w związku z wygaśnięciem kadencji ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na dwa stanowiska:WICEPREZESÓW ZARZĄDUSpółki ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ...

Spółka ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. w związku z wygaśnięciem kadencji ogłaszapostępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Spółki ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Rada Nadzorcza Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko WICEPREZES ZARZĄDU

Rada Nadzorcza Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza ENERGA-OPERATOR SA informuje, iż termin składania aplikacji w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska Wiceprezesów Zarządu Spółki został wydłużony do dnia 29 maja 2019 roku ...

Rada Nadzorcza ENERGA-OPERATOR SA informuje, iż termin składania aplikacji w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki został wydłużony do dnia 29 maja 2019 roku. ...

Rada Nadzorcza spółki Energa-Operator ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki Energa-Operator z siedzibą w Gdańsku.

Rada Nadzorcza spółki Energa-Operator ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu spółki Energa-Operator z siedzibą w Gdańsku.

Rada Nadzorcza spółki Energa Obrót ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu spółki Energa Obrót z siedzibą w Gdańsku.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Energa Serwis sp. z o.o., 29 kwietnia 2019 r. podjęło uchwały o powołaniu składu Zarządu na nową trzyletnią kadencję. W wyniku rozstrzygniętego konkursu, do składu Zarządu powołano: Dariusza Olkowskiego – na funkcję Prezesa Zarządu Spółki, Ewę Waszkiewicz – Sznyter – na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ...