Komunikaty

Rada Nadzorcza Spółki Energa SA 30 maja 2019 roku powołała nowy Zarząd Spółki w następującym składzie: Grzegorz Ksepko – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych; Jacek Kościelniak – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych; Dominik Wadecki – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych. ...

Zarząd Energa SA zwołuje na dzień 25 czerwca 2019 roku o godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472, w budynku Olivia Tower, XII piętro, w Sali Olivia Sky Club.

W dniu 28.05.2019 r. ze składu Rady Nadzorczej Energa Wytwarzanie SA został odwołany Pan Marian Szajna. Jednocześnie, w dniu 28.05.2019 r. do składu Rady Nadzorczej Energa Wytwarzanie SA został powołany Pan Patryk Felmet. ...

Rada Nadzorcza spółki Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:WICEPREZESA ZARZĄDUSpółki ENERGA Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: 1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona...

Rada Nadzorcza spółki Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. ogłasza  postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:PREZESA ZARZĄDUSpółki ENERGA Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: 1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do...

Rada Nadzorcza Spółki ENERGA-OBRÓT SA ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko WICEPREZESA ZARZĄDU Spółki ENERGA-OBRÓT SA

Spółka ENERGA Logistyka Sp. z o.o. w związku z wygaśnięciem kadencji ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na dwa stanowiska: WICEPREZESÓW ZARZĄDU Spółki ENERGA Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku

  Spółka ENERGA Logistyka Sp. z o.o. w związku z wygaśnięciem kadencji ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Spółki ENERGA Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku

Spółka ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w związku z wygaśnięciem kadencji ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Spółki ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie

Spółka ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.w związku z wygaśnięciem kadencji ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na dwa stanowiska WICEPREZESÓW ZARZĄDU Spółki ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie