Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZC/56/EITE-DB/2019 – Postępowanie niepubliczne „Zawarcie Umów Ramowych na zakup usług wsparcia utrzymania i rozwoju dla Systemu SIK Hyperion”

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie prowadzone w trybie negocjacji wielostopniowych, którego przedmiotem jest zawarcie na okres 24 miesięcy co najmniej dwóch umów ramowych na zakup usług wsparcia utrzymania i rozwoju dla systemu SIK Hyperion.

ZC/63/EITE-DI/2019 - Wsparcie pogwarancyjne infrastruktury IBM

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych, mającym na celu wybór Wykonawcy na zakup usług wsparcia pogwarancyjnego dla infrastruktury IBM wykorzystywanej w Energa Operator S.A. Termin składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na 23 sierpnia 2019 roku. ...

ZC/62/EITE-BI/2019 – Postępowanie niepubliczne „Monitorowanie zagrożeń"

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie prowadzone w trybie negocjacji wielostopniowych, mającym na celu wybór Wykonawcy w przedmiocie „Monitorowanie zagrożeń”.

ZC/61/EITE-BB/2019 - Zakup usługi przeprowadzenia testów bezpieczeństwa dla usług i serwisów świadczonych w sieci Internet przez Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. - trzeci rejestr pytań i odpowiedzi

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje trzeci rejestr pytań i odpowiedzi w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty na dzień 20.08.2019 r. do godz. 12:00. ...

ZC/59/EITE-DS/2019 - Zakup supportu (maintenance) do posiadanych licencji systemu Genesys

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu  prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych, mających na celu wybór Wykonawcy w przedmiocie: „Zakup supportu (maintenance) do posiadanych licencji systemu Genesys” Termin składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na dzień 22 sierpnia 2019 r. ...