Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZC/03/EOB-DUA/2022 - Wykonanie przebudowy wraz z remontem elewacji budynku biurowego przy ul. Niecałej 12 w Kaliszu

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot:

Data publikacji:

Zamawiający informuje o uzupełnieniu załączników do SOPZ o rysunki techniczne w formacie edytowalnym. ...

ZC/27/EITE/DI/2022 - Zakup usług wsparcia pogwarancyjnego dla infrastruktury IBM/Lenovo

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot:

Data publikacji:

Termin nadsyłania ofert: 24.06.2022 godz. 12:00. https://energa-ite.com.pl/przetargi-zamowienia/751195/zc-27-eite-di-2022-zakup-uslug-wsparcia-pogwarancyjnego-dla-infrastruktury-ibm-lenovo-2022-06-20 ...

Postępowania ZC/28/EITE-DI/2022 - Odnowienie wsparcia pogwarancyjnego do licencji Data Protector firmy Micro Focus dla Centralnego Systemu Backupu

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot:

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w zakresie wsparcia pogwarancyjnego do licencji Data Protector. Termin złożenia ofert 23.06.2022 godz. ...

ZC/03/EOB-DUA/2022 - Wykonanie przebudowy wraz z remontem elewacji budynku biurowego przy ul. Niecałej 12 w Kaliszu

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA - OBRÓT

Data publikacji:

Zamawiający, tj. Energa Obrót SA zaprasza zainteresowanych Wykonawców do udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie „Wykonanie przebudowy wraz z remontem elewacji budynku biurowego przy ul. ...

ZN/CCGTGr/93/2022/DK - Zaprojektowanie i wykonanie magistrali wodno-ściekowej wraz z pompownią wody technologicznej

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: CCGT Grudziądz Sp. z o.o.

Data publikacji:

CCGT Grudziądz Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacyjnym i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie magistrali wodno-ściekowej wraz z pompownią wody technologicznej” znak ZN/CCGTGr/93/2022/DK . ...