Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZC/86/EITE-DS/2020 – zmiana terminu składania ofert

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. informuję, iż w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie zakupu usługi Utrzymania Systemu Raportowania Sprzedaży CRM w technologii Microsoft CRM Dynamics na potrzeby Spółki Energa - Obrót SA na okres 12 miesięcy, termin składania ofert został przesunięty do 18.01.2021 r. do godz. 12:00. ...

ZC/90/EITE-DW/2020 – Rejestr pytań i odpowiedzi

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje rejestr pytań i odpowiedzi w postępowaniu na „Zawarcie umowy ramowej na dostawę aparatów telefonicznych GSM dla Spółek Grupy Energa Czytaj więcej  ...

RFI-Procesy magazynowe - rejestr pytań i odpowiedzi

Typ publikacji: Ogłoszenia

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje rejestr pytań i odpowiedzi wraz z załącznikami. Czytaj więcej ...

ZC/90/EITE-DW/2020 – Rejestr pytań i odpowiedzi

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje rejestr pytań i odpowiedzi w postępowaniu na „Zawarcie umowy ramowej na dostawę aparatów telefonicznych GSM dla Spółek Grupy Energa Czytaj więcej  ...

ZC/90/EITE-DW/2020 – Zawarcie umowy ramowej na dostawę aparatów telefonicznych GSM dla Spółek Grupy Energa

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje rejestr pytań i odpowiedzi w postępowaniu na „Zawarcie umowy ramowej na dostawę aparatów telefonicznych GSM dla Spółek Grupy Energa z 5 stycznia 2021 Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ...