Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZC/EOCH/04/2019 Rejestr pytań i odpowiedzi

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: Energa Ochrona

Data publikacji:

Energa Ochrona publikuje rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania Usługi wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw systemów zabezpieczenia technicznego zainstalowanych w obiektach Klientów Spółki z Grupy ENERGA z 11 kwietnia 2019 r. ...

ZC/EOCH/04/2019 Usługi wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw systemów zabezpieczenia technicznego zainstalowanych w obiektach Klientów Spółki z Grupy ENERGA

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: Energa Ochrona

Data publikacji:

ENERGA Ochrona Sp. z o.o. informuje, że termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu ZC/EOCH/04/2019 zostaje wyznaczony na dzień 23 kwietnia 2019 r. ENERGA Ochrona Sp. z o.o przekazuje również Warunki Zmówienia zaktualizowane w zakresie terminu składania i otwarcia ofert z 16 kwietnia 2019. ...

ZP/02/ENSA-DIT/2019 Zakup usług wsparcia licencji Oracle dla systemu SMILE oraz SIK

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie publiczne na "Zakup usług wsparcia licencji Oracle dla systemu SMILE oraz SIK" - znak postępowania ZP/02/ENSA-DIT/2019. ...

ZC/14/EITE-DB/2019 Przedłużenie terminu składania ofert

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16 kwietnia 2019 r., do godz. 13:00. Ofertę należy przesłać na adres agnieszka.rudzka@energa.pl w formie elektronicznej w formacie PDF. Plik należy zabezpieczyć hasłem, które powinno zostać przesłane za pośrednictwem poczty e-mail, w odrębnej niż oferta korespondencji, nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak...

ZC/29/EITE-DI/2019 zmiana terminu składania ofert - Zakup sprzętu do modernizacji sieci LAN / WiFi

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. informuje, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje wyznaczony na dzień 23 kwietnia 2019 r. Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. przekazuje również Materiały Negocjacyjne zaktualizowane w zakresie terminu składania ofert. ...