Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZC/24/EITE-DI/2021 - Zakup urządzeń Cisco

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie zakupu urządzeń Cisco.   Termin składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na dzień 17 maja 2021 r. godz. ...

ZC/21/EITE-DS/2021 – Świadczenie Usługi Wsparcia W Utrzymaniu Systemu Genesys Contact Center

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu. Termin składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na 13.05.2021 roku do godz. 12:00   W załączeniu PDF z Materiałami Negocjacyjnymi i wzór Umowy oraz edytowalne załączniki do MN. ...

ZC/11/EITE-DB/2021 - zmiana terminu składania ofert

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przedłużony do dnia 12 maja 2021 r., do godz. 12:00. Hasło do pliku z ofertą powinno zostać przesłane nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia 12 maja 2021 r., do godz. 12:30. ...

ZC/15/EITE-DB/2021 – Zawarcie umowy ramowej na zakup zasobów programistycznych na potrzeby wsparcia Zespołu ds. Budowy Rozwiązania w Projekcie SELEN PZP

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie „Zawarcie umowy ramowej na zakup zasobów programistycznych na potrzeby wsparcia Zespołu ds. Budowy Rozwiązania w Projekcie SELEN PZP”. ...

ZC/11/EITE-DB/2021 – Świadczenie usług utrzymaniowych i rozwojowych dla systemów opartych o IBM Filenet

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o.

Data publikacji:

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przedłużony do dnia 12 maja 2021 r., do godz. 12:00. Hasło do pliku z ofertą powinno zostać przesłane nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia 12 maja 2021 r., do godz. 12:30. ...