Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZP/09/EITE-DS/2018 - Sprostowanie ogłoszenia

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie publikuje sprostowanie do ogłoszenia pn. "Zawarcie Umów Ramowych na realizację usług o charakterze projektowo-programistycznym i konsultacyjnym w systemie Siebel". ...

ZC/01/EITE-DI/2019 - Modyfikacja materiałów negocjacyjnych

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie informuje o modyfikacji materiałów negocjacyjnych w „Postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji wielostopniowych na wybór Wykonawcy w przedmiocie Usługa utrzymania środowiska w CPD Płock i Gdańsk”. ...

ZP/09/EITE-DS/2018 - Zmiana treści SIWZ 2

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie informuje o zmianie treści SIWZ 2 przy postępowaniu pn. "Zawarcie Umów Ramowych na realizację usług o charakterze projektowo-programistycznym i konsultacyjnym w systemie Siebel".

ZP/08/EITE-DB/2018 - Zmiana treści SIWZ

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie informuje o zmianie treści SIWZ w postępowaniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zawarcie Umów Ramowych na realizację usług o charakterze projektowo-programistycznym i konsultacyjnym w systemie CCnB”.

ZP/09/EITE-DS/2018 - Zmiana treści SIWZ

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie informuje o zmianie treści SIWZ przy postępowaniu pn. "Zawarcie Umów Ramowych na realizację usług o charakterze projektowo-programistycznym i konsultacyjnym w systemie Siebel". ...