Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

ZN/CCGTGr/93/2022/DK - Zaprojektowanie i wykonanie magistrali wodno-ściekowej wraz z pompownią wody technologicznej

CCGT Grudziądz Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacyjnym i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na realizację zadania pn.

„Zaprojektowanie i wykonanie magistrali wodno-ściekowej wraz z pompownią wody technologicznej”

znak ZN/CCGTGr/93/2022/DK .

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2022-06-13

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2022-06-30 Renata Twarduś Edycja
2022-06-30 Renata Twarduś Edycja
2022-06-30 Renata Twarduś Edycja
2022-06-30 Renata Twarduś Edycja
2022-06-24 Renata Twarduś Edycja
2022-06-24 Renata Twarduś Edycja
2022-06-24 Renata Twarduś Edycja
2022-06-24 Renata Twarduś Edycja
2022-06-13 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2022-06-13 14:24