Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Zmiana terminu składania ofert do postępowania ZC/27/EITE/DI/2022

Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. informuje, że wydłużony został termin na składanie ofert do postępowania prowadzonego w trybie negocjacji wielostopniowych w celu zawarcia umowy na Zakup usług wsparcia pogwarancyjnego dla infrastruktury IBM/Lenovo.

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 27.06.2022 r., godz. 14:00.

Oferty należy przesłać na adres e-mail wskazany w pkt. VIII. ust. 2 Materiałów negocjacyjnych w terminie do dnia 27.06.2022 roku do godz. 14:00. Plik należy zabezpieczyć hasłem, które powinno zostać przesłane za pośrednictwem poczty e-mail, w odrębnej niż oferta korespondencji, nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia 27.06.2022 roku do godz. 14:30.

Utworzone przez: Renata Twarduś

Data utworzenia: 2022-06-23

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2022-06-23 Renata Twarduś Publikacja od 2022-06-23 15:59