Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Zmiana stanu posiadania akcji Energa SA przez PKN ORLEN S.A. oraz powstanie stosunku dominacji

Zarząd Spółki Energa SA informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020 roku otrzymał od spółki PKN ORLEN S.A. zawiadomienie, przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany stanu posiadania przez PKN ORLEN udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W dniu 30 kwietnia 2020 roku PKN ORLEN, w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w okresie od 10 kwietnia 2020 roku do 22 kwietnia 2020 roku włącznie w ramach wezwania ogłoszonego przez PKN ORLEN w dniu 5 grudnia 2019 roku do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ("Wezwanie"), zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce odpowiednio do poziomu 80,01% i 85,20%.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji nabycia akcji Spółki udział PKN ORLEN w kapitale zakładowym Spółki wynosił 8,10%, a w ogólnej liczbie głosów w Spółce 6,00%.

Jednocześnie Spółka otrzymała od PKN ORLEN zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji pomiędzy PKN ORLEN a Spółką, który jest wynikiem rozliczenia wszystkich transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ramach Wezwania. 

Czytaj więcej w Raporcie bieżącym nr 35/2020

 

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2020-04-30

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-05-01 Katarzyna Witt Edycja
2020-05-01 Katarzyna Witt Publikacja od 2020-05-01 10:19