Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZP/02/EITE-DS/2018 - Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie ogłasza zmianę treści SIWZ w postępowaniu na „Świadczenie usług informatycznych w zakresie rozwoju systemu obsługi sprzedaży obejmującego CRM funkcjonujący w Grupie Energa”. ...

ZP/01/EITE-DB/2018 - Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie ogłasza zmianę treści SIWZ w postępowaniu na „Świadczenie usług informatycznych w zakresie rozwoju systemu obsługi sprzedaży obejmującego system bilingowy funkcjonujący w Grupie Energa”.

ZP/02/EOB-DM/2018 - Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Typ publikacji: Przetargi publiczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Obrót SA

Data publikacji:

Spółka Energa Obrót informuje o zmianie treści SIWZ w postępowaniu publicznym na "Kompleksową obsługę eventów i wydarzeń specjalnych dla klientów Energi Obrotu SA".

ZC/17/EITE-FA/2018 - Zmiana treści ogłoszenia

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie ogłasza zmianę treści ogłoszenia numer ZC/17/EITE-FA/2018 na wybór wykonawcy w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie: Budowa parkingu oraz miejsc postojowych przy ul. Granicznej w Płocku.

ZP/02/EOB-DM/2018 - Przetarg publiczny na "Kompleksowa obsługa eventów i wydarzeń specjalnych dla klientów Energa Obrót SA"

Typ publikacji: Przetargi publiczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Obrót SA

Data publikacji:

Spółka Energa Obrót ogłasza postępowanie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o nr ZP/02/EOB-DM/2018 na "Kompleksową obsługę eventów i wydarzeń specjalnych dla klientów Energi Obrotu SA".