Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

C/55/EITE-DS/2021- Świadczenie usług wsparcia i utrzymania serwisu energa.pl opartego o CMS Magnolia

Zamawiający publikuje rejestr pytań i odpowiedzi wraz ze zmodyfikowaną treścią wzoru umowy.


Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przedłużony do dnia 24 września 2021 r., do godz. 12:00. Oferty należy złożyć w formie elektronicznej, w formacie PDF, za pośrednictwem poczty e-mail przesyłając je na adresy mailowe: Agnieszka.Rudzka@energa.pl

Hasło do pliku z ofertą powinno zostać przesłane nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia 24 września 2021 r., do godz. 12:30 do osoby wskazanej powyżej.


Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie „Świadczenie usług wsparcia i utrzymania serwisu energa.pl opartego o CMS Magnolia”.

 

Termin składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na 23 września 2021 r. godz. 12:00.

Utworzone przez: Agnieszka Rudzka

Data utworzenia: 2021-09-16

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2021-09-23 Grzegorz Irczuk Edycja
2021-09-23 Grzegorz Irczuk Edycja
2021-09-23 Grzegorz Irczuk Edycja
2021-09-22 Grzegorz Irczuk Edycja
2021-09-16 Katarzyna Witt Edycja
2021-09-16 Katarzyna Witt Edycja
2021-09-16 Katarzyna Witt Edycja
2021-09-16 Katarzyna Witt Edycja
2021-09-16 Katarzyna Witt Edycja
2021-09-16 Katarzyna Witt Publikacja od 2021-09-16 07:27