Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZP/08/EITE-DB/2018 - Sprostowanie do ogłoszenia

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie publikuje sprostowanie do ogłoszenia pn. „Zawarcie Umów Ramowych na realizację usług o charakterze projektowo-programistycznym i konsultacyjnym w systemie CCnB”.

ZP/09/EITE-DS/2018 - Zmiana treści SIWZ

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie informuje o zmianie treści SIWZ do ogłoszenia pn. "Zawarcie Umów Ramowych na realizację usług o charakterze projektowo-programistycznym i konsultacyjnym w systemie Siebel".

ZP/08/EITE-DB/2018 - Zmiana treści SIWZ

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie informuje o zmianie treści SIWZ w postępowaniu publicznym pn. „Zawarcie Umów Ramowych na realizację usług o charakterze projektowo-programistycznym i konsultacyjnym w systemie CCnB”. ...

ZP/09/EITE-DS/2018 - Zmiana treści SIWZ

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie informuje o zmianie treści SIWZ do ogłoszenia pn. "Zawarcie Umów Ramowych na realizację usług o charakterze projektowo-programistycznym i konsultacyjnym w systemie Siebel". ...

ZC/08/EITE-DI/2019 - Postępowanie niepubliczne prowadzone w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie "Licencje Oracle"

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie przedstawia materiały negocjacyjne w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie Licencje Oracle - ZC/08/EITE-DI/2019 ...