Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZC/44/EITE-DI/2021 - rejestr pytań i odpowiedzi wraz z zmodyfikowanym Załącznikiem nr 4 do Materiałów Negocjacyjnych

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o.

Data publikacji:

Zamawiający publikuje rejestr pytań i odpowiedzi wraz z zmodyfikowanym Załącznikiem nr 4 do Materiałów Negocjacyjnych - Arkuszem Wyceny. Czytaj więcej  ...

RFI - Przenośne terminale danych

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w RFI. Termin składania odpowiedzi na RFI został wyznaczony na 12 sierpnia 2021 roku. ...

ZC/02/ECUW-DUA/2021- Dostosowanie budynku biurowego do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i montaż technicznych systemów zabezpieczeń nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 83 w Olsztynie

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Data publikacji:

Zamawiający, tj. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.  zaprasza zainteresowanych Wykonawców do udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie: „Dostosowanie budynku biurowego do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i montaż technicznych systemów zabezpieczeń nieruchomości przy ul. T. ...

ZC/42/EITE-DI/2021 – Zakup subskrypcji Remote Desktop Manager

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie „Zakup subskrypcji Remote Desktop Manager”. ...

ZC/44/EITE-DI/2021 – Odnowienie wsparcia dla Hitachi pod system SAP

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Zamawiający publikuje rejestr pytań i odpowiedzi wraz z zmodyfikowanym Załącznikiem nr 4 do Materiałów Negocjacyjnych - Arkuszem Wyceny. Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie „Odnowienie wsparcia dla Hitachi pod system SAP”. ...