Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZC/39/EITE-DI/2021 - Przedłużenie wsparcia do licencji Vmware

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie przedłużenia wsparcia do licencji Vmware. ...

ZC/36/EITE-DI/2021 - Zakup licencji MicroFocus pod CSB

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie „Zakup licencji MicroFocus pod CSB”.   Termin składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na 5 lipca 2021 r. godz. ...

ZC/30/EITE-DI/2021 – Zakup usług wsparcia pogwarancyjnego dla infrastruktury IBM/Lenovo

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Oferty należy przesłać w terminie do dnia 29 czerwca 2021 roku do godz. 15:00. Plik z ofertą należy zabezpieczyć hasłem, które powinno zostać przesłane za pośrednictwem poczty e-mail, w odrębnej niż oferta korespondencji, nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia 29 czerwca 2021 roku do godz. 15:15 Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ...

RFI- Opracowanie strategii IT/OT w Energa Operator SA

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje rejestr pytań i odpowiedzi. Jednocześnie przypominamy, że termin składania odpowiedzi na RFI został wyznaczony na 01.07.2021 roku. Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ...

RFI- Zakup Macierzy dyskowych

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje rejestr pytań i odpowiedzi. Jednocześnie przypominamy, że termin składania odpowiedzi na RFI został wyznaczony na 30.06.2021 roku. Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ...