Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

RFI - dostawa urządzeń Cisco Nexus 2232PP 10GE

Typ publikacji: Ogłoszenia

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje rejestr pytań i odpowiedzi z 10 lutego 2020 do postępowania na dostawę urządzeń Cisco Nexus 2232PP 10GE Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w RFI. ...

ZP/01/ENSA-DIT/2020 - Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle dla systemów użytkowanych w ENERGA SA

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle dla systemów użytkowanych w ENERGA S.A.” - znak postępowania ZP/01/ENSA-DIT/2020. ...

ZC/04/EITE-DW/2020 - Wsparcie na 25 miesięcy dla licencji SmartPrint, Qvision dla 251 urządzeń drukujących Konica Minolta

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu. Termin składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na 04 lutego 2019 roku. ...

Zamknięciu dialogu technicznego nr 1/2018 - pn: System billingowy dla Wielkiego Odbioru

Typ publikacji: Ogłoszenia

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. informuje o zamknięciu dialogu technicznego nr 1/2018 - pn: System billingowy dla Wielkiego Odbioru. ...

RFI -Testy bezpieczeństwa aplikacji kalkulator Fotowoltaiczny

Typ publikacji: Ogłoszenia

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje rejestr pytań i odpowiedzi z 4 lutego 2020 roku. Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w RFI. Termin składania odpowiedzi na RFI został wyznaczony na 07 lutego 2020 roku. ...