Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZC/03/EOB-DUA/2022 - Wykonanie przebudowy wraz z remontem elewacji budynku biurowego przy ul. Niecałej 12 w Kaliszu

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA - OBRÓT

Data publikacji:

Zamawiający, tj. Energa Obrót SA zaprasza zainteresowanych Wykonawców do udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie „Wykonanie przebudowy wraz z remontem elewacji budynku biurowego przy ul. ...

ZN/CCGTGr/93/2022/DK - Zaprojektowanie i wykonanie magistrali wodno-ściekowej wraz z pompownią wody technologicznej

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: CCGT Grudziądz Sp. z o.o.

Data publikacji:

CCGT Grudziądz Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacyjnym i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie magistrali wodno-ściekowej wraz z pompownią wody technologicznej” znak ZN/CCGTGr/93/2022/DK . ...

ZC/21/EITE/DS/2022 - Budowa i wdrożenie, utrzymanie oraz rozwój Systemu Digital Signage w oparciu o infrastrukturę Zamawiającego

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot:

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie: Budowa i wdrożenie (zapewnienie niezbędnych licencji, instalacja i konfiguracja), utrzymanie oraz rozwój Systemu Digital Signage w oparciu o infrastrukturę Zamawiającego. ...

Postępowanie zakupowe ZC/25/EITE/DI/2022 - Odnowienie wsparcia dla urządzeń Hitachi pod SAP

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot:

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w celu zawarcia umowy na odnowienie wsparcia dla urządzeń Hitachi pod SAP. ...

ZC/04/EITE-DUA/2022 – „Remont pomieszczeń wraz z wymianą systemu p.poż. w obiekcie w Brodnicy ul. 18 Stycznia 40" - rejestr pytań i odpowiedzi nr 2

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Zamawiający, tj. Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje rejestr pytań i odpowiedzi nr 2 w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie: „Remont pomieszczeń wraz z wymianą systemu p.poż. ...