Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Zmiana nazwy spółki z Energa Wytwarzanie SA na Energa OZE SA

3 września 2019 r. nastąpiła zmiana wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) spółki, w dziale 1, rubryce 1 – „Dane podmiotu”, w pkt. 3 „Firma, pod którą spółka działa” dokonano zmiany z  „Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna” na „Energa OZE Spółka Akcyjna”. Zmianie uległo tylko oznaczenie (firma) przedsiębiorstwa. Wszelkie pozostałe dane pozostały bez zmian.

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2019-09-05

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-09-05 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2019-09-05 13:31
2019-09-05 Grzegorz Irczuk Edycja