Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Energa SA

Typ publikacji: Ogłoszenia

Podmiot: Energa SA

Data publikacji:

Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 16 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Energa Kogeneracja sp. z o.o.

Typ publikacji: Ogłoszenia

Podmiot: Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

Data publikacji:

Spółka Energa Kogeneracja Sp. z o.o.ul. Elektryczna nr 20A, 82-300 Elbląg ogłaszao postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko:WICEPREZESA ZARZĄDUSpółki Energa Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu 1. ...

Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta

Typ publikacji: Ogłoszenia

Podmiot: Energa SA

Data publikacji:

Energa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTYDO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA PRZEPROWADZENIE: 1) badania sprawozdań finansowych ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami...

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu spółki Energa Wytwarzanie SA

Typ publikacji: Ogłoszenia

Podmiot: Energa Wytwarzanie SA

Data publikacji:

Energa Wytwarzanie SA ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu Spółki Energa Wytwarzanie z siedzibą w Gdańsku.

ZP/01/EOB-DORM/2017 - outsourcing usług Contact Center

Typ publikacji: Przetargi publiczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Obrót SA

Data publikacji:

 Zapraszamy do zapoznania się z Informacją o wyniku postępowania z 22 czerwca 2017 roku ...