Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZC/75/EITE-DI/2019 – Postępowanie niepubliczne „Rozbudowa macierzy pod projekt SIP”

Typ publikacji: Przetargi publiczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych, mającym na celu wybór Wykonawcy w przedmiocie zakupu rozbudowy obecnie posiadanych przez Zamawiającego macierzy HPE bądź Hitachi Vantara. ...

RFI -Analiza technologii składowania i przetwarzania danych

Typ publikacji: Ogłoszenia (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o  informuje, że informację cenową wraz wymaganymi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 18.10.2019 roku do godz. 14.00 na adres: marta.krasniewska@energa.pl. ...

ZC/57/EITE-DS/2019 – Zawarcie umów ramowych na świadczenie usług rozwoju systemu Magnolia CMS

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu  prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych, mających na celu wybór Wykonawcy w przedmiocie: „Zawarcie umów ramowych na świadczenie usług rozwoju systemu Magnolia CMS”. ...

ZC/66/EITE-DI/2019 – Zakup switcha do modernizacji węzła sieci rdzeniowej w OBC

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

...

ZC/69/EITE-DI/2019 – Postępowanie niepubliczne „Usługa modernizacji sieci DWDM”

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie prowadzone w trybie negocjacji wielostopniowych, mające na celu wybór Wykonawcy w przedmiocie zakupu sprzętu, oprogramowania oraz usługi wdrożeniowej do budowy nowego kanału 1 x 10Gbps Ethernet (wersja podstawowa) oraz nowych kanałów 2 x 10Gbps Ethernet (wersja opcjonalna).