Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZC/35/EITE-DW/2019 - Sukcesywna dostawa papieru z nadrukiem oraz białego do wydruków masowych dla Wydziału Wydruków Masowych

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., publikuje zmienione Warunki Zamówienia oraz Formularz ofertowy w zakresie specyfikacji drukowanego papieru i jednocześnie przesuwa termin składania ofert na dzień 15 maja 2019 r. Załączniki 1A, 1B, 1C, 1D pozostają bez zmian. ...

ZC/34/EITE-DI/2019 - Modernizacja pomieszczenia technicznego w Brodnicy

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu w trybie negocjacji wielostopniowych, mającym na celu wybór Wykonawcy w przedmiocie realizacji usług związanych z zakupem modernizacji pomieszczenia technicznego w Brodnicy, w związku z projektem Modernizacji środowiska serwerowego w Brodnicy na potrzeby świadczenia usług wydruków masowych. ...

ZC/EOCH/04/2019 zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Ochrona

Data publikacji:

ENERGA Ochrona Sp. z o.o. informuje, że termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu ZC/EOCH/04/2019 zostaje wyznaczony na dzień 23 kwietnia 2019 r. ENERGA Ochrona Sp. z o.o przekazuje również Warunki Zmówienia zaktualizowane w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. ...

ZC/EOCH/04/2019 Rejestr pytań i odpowiedzi

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Ochrona

Data publikacji:

Energa Ochrona publikuje trzeci rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania Usługi wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw systemów zabezpieczenia technicznego zainstalowanych w obiektach Klientów Spółki z Grupy ENERGA z 16 kwietnia 2019 r. ...

ZC/EOCH/04/2019 Rejestr pytań i odpowiedzi

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Ochrona

Data publikacji:

Energa Ochrona publikuje drugi rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania Usługi wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw systemów zabezpieczenia technicznego zainstalowanych w obiektach Klientów Spółki z Grupy ENERGA z 15 kwietnia 2019 r. ...