Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZC/36/EITE-DI/2019 Przedłużony termin składania ofert

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.,  informuje, że w postępowaniu na „Zakup dwóch macierzy dyskowych na potrzeby świadczenia usługi udostępnienie funkcjonalności SMILE” – znak ZC/36/EITE-DI/2019, przedłużamy został termin składania ofert do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 12:00, hasła do ofert należy przesłać do dnia 27 maja 2019 r., do godz. 12:30. ...

ZC/36/EITE-DI/2019 Rejestr pytań i odpowiedzi

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot:

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., publikuje rejestr pytań i odpowiedzi w postępowaniu niepublicznym na Zakup dwóch macierzy dyskowych na potrzeby świadczenia usługi udostępnienie funkcjonalności SMILE. ...

ZC/36/EITE-DI/2019 Zakup dwóch macierzy dyskowych na potrzeby świadczenia usługi udostępnienie funkcjonalności SMILE

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., publikuje czwarty rejestr pytań i odpowiedzi w postępowaniu niepublicznym na Zakup dwóch macierzy dyskowych na potrzeby świadczenia usługi udostępnienie funkcjonalności SMILE z dnia 24 maja 2019 Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., publikuje trzeci rejestr pytań i odpowiedzi w postępowaniu niepublicznym na Zakup dwóch macierzy...

ZC/35/EITE-DW/2019 Zmienione Warunki Zamówienia oraz Formularz ofertowy

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., publikuje zmienione Warunki Zamówienia oraz Formularz ofertowy w zakresie specyfikacji drukowanego papieru i jednocześnie przesuwa termin składania ofert na dzień 15 maja 2019 r. Załączniki 1A, 1B, 1C, 1D pozostają bez zmian. ...

ZC/35/EITE-DW/2019 - Rejestr pytań i odpowiedzi

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., publikuje pierwszy rejestr pytań i odpowiedzi dotyczący postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie „Sukcesywna dostawa papieru z nadrukiem oraz białego do wydruków masowych dla Wydziału Wydruków Masowych”. ...